30/03/2024 -

Cầu nguyện

1277
Thứ Bảy Tuần Thánh - Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu

Hôm nay Thứ Bảy Tuần Thánh, câu chuyện mà chúng ta được mời gọi để tham dự và dọn tâm tình cầu nguyện là câu chuyện dẫn chúng ta đến chiêm ngắm đỉnh cao tuyệt đối của tình yêu thương mà Con Thiên Chúa dành cho loài người.

Sau khi Chúa Giêsu đã làm tất cả cho con người để biểu hiện khát vọng “muốn nên một.”  Sau khi Ngài đi vào con đường thập giá, con đường thực thi khát vọng “hy sinh trọn vẹn và tuyệt đối” cho người mình yêu. Sau khi cho con người nhận ra hai đặc tính không thể thiếu của tình yêu thương. Hôm nay chúng ta thấy câu chuyện của đỉnh cao tình yêu thương ấy, tất sẽ đi đến hệ luận không thể chối bỏ được đó là “cảm hóa đối tượng tiếp nhận.” Việc cảm hóa đối tượng được yêu thương, theo Thánh Gioan diễn tả dưới hai chiều kích: một là mời gọi đối tượng ấy vươn lên đến đỉnh cao của tình yêu, hai là mời gọi làm chứng cho tình yêu mình cảm nhận.

Trước tiên Thánh Gioan miêu tả: “…một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Chúa Giêsu. Tức thì, máu cùng nước chảy ra… Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời kinh Thánh :… Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua.” Tình yêu và các hành động diễn tả tình yêu, luôn mời gọi và thu hút mọi người. Khát khao của người trao tặng tình yêu, là muốn cho người mình trao tặng cảm nhận được. Sự nên một và hy sinh trọn vẹn sẽ không cảm thấy bị lãng phí, nếu đối tượng được yêu thương cảm nhận và sống hòa trộn với người trao tặng. Thiên Chúa trao tặng tình yêu, và Ngài khát khao mong mỏi con người nhận ra tình yêu ấy. Ngài khát khao “họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua.” Ngài khát khao cho họ nhận ra tình yêu trọn vẹn của Ngài. Thái độ nhìn lên mà thánh Gioan mượn lời Kinh Thánh diễn tả, cũng ngầm muốn nói rằng: cần vươn lên, vươn lên đình cao tuyệt đối của tình yêu. Yêu như Chúa Giêsu yêu thương.

Nếu chúng ta chuẩn bị hoặc đang bước theo Chúa Giêsu trong hành trình cuộc đời, thập giá sẽ có ở đó. Nếu chúng ta muốn yêu mến Chúa Giêsu, thập giá có ở đó. Nếu chúng ta để cho Chúa Giêsu rửa chân cho chúng ta, thập giá sẽ có ở đó. Thập giá là lớp học về sự thánh thiện, là người thầy dạy sự hoàn thiện, là môi trường của nhân đức anh hùng. Chúng ta chỉ cần “nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua” trên thập giá, để cảm nghiệm Chúa yêu chúng ta.

Chúa đã không thể thẳng thắn hơn khi nói với chúng ta rằng thập giá là một phần của người đi theo Chúa. Vậy sao chúng ta lại ngạc nhiên thế khi thập giá đến trong cuộc đời? Chúa Giêsu bảo chúng ta rằng thập giá sẽ đến. Thực tế, khi thập giá đến trong đời chúng ta, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang làm một điều gì đó đúng. Chúng ta đang đi đúng hướng. Chúng ta đang thực sự đi theo Chúa Giêsu, vì Người đã nói với chúng ta rằng thập giá sẽ đến. Chúng ta chỉ cần “nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua” trên thập giá, để cảm nghiệm Chúa yêu chúng ta.

Thập giá Chúa Giêsu luôn luôn có đó. Thập giá Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta ở khắp nơi. Dù chúng ta đi đâu, chúng ta cũng không thể tránh được thập giá. Chúng ta chỉ cần “nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua” trên thập giá, để cảm nghiệm Chúa yêu chúng ta.

Hơn nữa, Thánh Gioan tông đồ là người cảm nhận thật sâu giá trị tình yêu tuyệt đối mà Thiên Chúa dành cho loài người trên thập giá. Sự cảm nhận ấy khiến thánh nhân ghi lại những lời chứng xác thực. Thánh nhân không muốn một mình Ngài biết. Ngài không để một mình ngài chìm ngập trong biển cả tình yêu. Ngài muốn tình yêu chân chính cần được ca khen, tung hô và loan truyền. Đồng thời Ngài cũng muốn cho mọi người cảm nhận như mình: “Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin .”

Tam Nhật Thánh đang khép lại trong bầu khí tràn ngập đất trời yêu thương. Đêm nay, bầu trời mới, tình yêu vĩnh cửu của Con Thiên Chúa vượt qua cõi chết của con người, bước vào cõi sống vĩnh hằng. Nếu mỗi người chúng ta hiệp thông cùng với Chúa trong con đường thập giá. Chúng ta sẽ cùng với Chúa sống lại vinh quang.

Lạy Chúa Giêsu, trái tim Chúa đã bị đâm thâu, máu và nước chảy chan hòa, tràn ngập yêu thương như dòng suối.  Xin ban cho con quả tim đơn sơ, mau quên đi những nỗi ưu phiền. Một quả tim hào hiệp dám hiến thân, dịu dàng để cảm thông.

Một quả tim trung thành và quảng đại, không quên ơn, không báo oán. Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn, một quả tim vĩ đại và bất khuất, không khép lại trước những kẻ vô ơn. Xin cho con một quả tim khắc khoải chỉ lo tìm vinh danh Chúa, vì quả tim Chúa đã mang vết thương để cho chúng con được ơn chữa lành. Amen.
 

Maria Thérèse
 
114.864864865135.135135135250