Cộng đoàn Hàm Linh
Cộng đoàn Hàm Linh
/ 921 / Cđ Hàm Rồng
CỘNG ĐOÀN HÀM LINH (Hàm Rồng) Địa chỉ: Thôn IaRok, Xã Churong, TP Pleiku Tỉnh Gia Lai, Giáo phận Kontum ...