SỢ - chia sẻ về sứ vụ truyền giáo
SỢ - chia sẻ về sứ vụ truyền giáo
/ 741 / Cđ Ialâu
Một chia sẻ rất thật và rất sống động đầy ý nghĩa của người thi hành sứ vụ "Loan Báo Tin Mừng" nơi vùng đất mới... ...