Như một lời tâm sự!!!
Như một lời tâm sự!!!
/ 497 / Cđ Ialâu
Mỗi sáng, bên ly cafê đắng  Hial ngắm bình minh lên và bắt đầu một ngày mới với những công việc cùng anh chị em Jrai. Chiều tà, Hial lặng nhìn hoàng hôn rơi, thu xếp cộng việc nghỉ ngơi với anh chị em Jrai. Đêm xuống, trên lưng con ngựa sắt, Hial vào những điểm cầu nguyện để đọc – học – chia sẻ Lời Chúa cũng với anh chị em Jrai… Dòng đời sứ ...
Món nợ không vay
Món nợ không vay
/ 438 / Cđ Ialâu
Nghĩa nặng, tình thân, sống gần với anh chị em, tôi là kẻ yếu kém cả về niềm tin lẫn tình người. Làm sao đây, thế cờ như lật ngược, ai đi truyền giáo và ai được truyền giáo? Tôi đã từng có tham vọng “với người Do Thái, tôi đã trở nên người Do Thái, để chinh phục người Do Thái…. Tôi đã trở nên yếu với ...
Một chút nhìn lại
Một chút nhìn lại
/ 495 / Cđ Ialâu
Được sai đi, được sống - phục vụ trong vùng đất truyền giáo với những anh chị em chưa biết Chúa  là một trong những đam mê mà bản thân Nó mơ ước từ ngày lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy (biết Chúa khi đã lớn khôn). Nhưng ước mơ được thực hiện như thế nào thì bây giờ Nó cũng trải nghiệm được chút chút. Như thế cũng là tốt cho cuộc đời làm con Chúa, ...
SỢ - chia sẻ về sứ vụ truyền giáo
SỢ - chia sẻ về sứ vụ truyền giáo
/ 655 / Cđ Ialâu
Một chia sẻ rất thật và rất sống động đầy ý nghĩa của người thi hành sứ vụ "Loan Báo Tin Mừng" nơi vùng đất mới... ...