Tham dự hội thảo với gia đình Đa Minh – châu Á Thái Bình Dương tại Philippines
Tham dự hội thảo với gia đình Đa Minh – châu Á Thái Bình Dương tại Philippines
/ 195 / Cđ. AlC Philippines
Vào lúc 3h30’-5h30’ ngày 15/7/2020, Chị Marino Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - đại diện Cộng đoàn Sứ vụ Thánh Toma Aquino – ALC - Philippines và các chị em đã tham dự hội thảo trực tuyến về chủ đề “Laudato Si” do Gia đình Đa Minh vùng châu Á Thái Bình Dương tại Philippines tổ chức. Thành phần tham gia hội thảo gồm có 118 thành viên thuộc nhiều quốc gia ...
Tâm tình ngày tuyên lại lời khấn
Tâm tình ngày tuyên lại lời khấn
/ 601 / Cđ. AlC Philippines
“Chúa ơi ánh sáng tình yêu của Ngài đang chiếu dọi vào giữa bóng đêm. Ôi Giê-su, Ánh sáng thế gian, xin chiếu sáng trên chúng con và giải thoát chúng con bởi sự thật…” ...