20/06/2022 -

Đa Minh thế giới

49
Cha Angelo Marina Álvarez và 19 bạn tử đạo dòng Giảng thuyết

Cha Angelo Marina Álvarez và 19 bạn tử đạo là các vị tử đạo thuộc dòng Anh em Giảng thuyết ở cộng đoàn Almagro, Tây Ban Nha, bị sát hại vì lòng thù hận đức tin trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Tất cả đều là người Tây Ban Nha, trừ một vị người ngoại quốc.

Trong thời kỳ nội chiến ở Tây Ban Nha (1936-1939), những dân quân cộng hòa bách hại dữ dội tất cả những người xưng mình là thành viên của Giáo hội Công giáo, cho dù họ là linh mục tu sĩ hay giáo dân.

Cuộc tử đạo của 20 vị Tôi Tớ Chúa dòng Anh em Giảng thuyết của cộng đoàn Almagro đã diễn ra trong bối cảnh mang đầy thành kiến ​​tư tưởng và lan tràn bạo lực tâm lý và thể lý này.

Các ngài tử đạo vào năm 1936, ở những nơi khác nhau và vào những ngày khác nhau.

Các vị tử đạo là:

I. Nhóm đầu tiên tử đạo tại Almagro vào ngày 14 tháng 8

    1. Angelo Marina Álvarez. Sinh tại Barruelo de los Carabeos vào ngày 28 tháng 3 năm 1890, ngài khấn tạm trong Dòng Thuyết giáo vào năm 1907 và tuyên khấn trọng thể vào ngày 23 tháng 10 năm 1910. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 21 tháng 9 năm 1916. Sau khi hoạt động truyền giáo ở Venezuela, Cuba và ở quần đảo Canary, vào năm 1935, ngài được bổ nhiệm làm bề trên cộng đoàn Almagro, nơi ngài bị giết.

    2. Manuel Fernández Pereira. Sinh tại Lisbon ngày 30 tháng 9 năm 1878, sau khi học triết học và một năm thần học tại chủng viện Tuy, ngài vào Dòng Giảng Thuyết. Ngài khấn tạm vào năm 1896 và tuyên khấn trọng thể vào ngày 22 tháng 10 năm 1899. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 19 tháng 3 năm 1901.

    3. Natalio Camazón Junquera. Sinh tại Castromocho ngày 01 tháng 12 năm 1873, ngài gia nhập tu viện Dòng Đa Minh Corias ở Asturias, nơi ngài khấn tạm vào ngày 29 tháng 12 năm 1888 và tuyên khấn trọng thể ba năm sau đó. Ngài được thụ phong linh mục năm 1897.

    4. Antonio Trancho Andres. Sinh tại Becerril de Campos ngày 09 tháng 12 năm 1900, ngài khấn tạm vào năm 1917 và tuyên khấn trọng thể vào ngày 12 tháng 12 năm 1921. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 24 tháng 5 năm 1925.

    5. Luis Suárez Velasco. Sinh tại Pelúgano ngày 29 tháng 01 năm 1897, ngài gia nhập Dòng ở Almagro, nơi ngài khấn tạm vào năm 1917 và tuyên khấn trọng thể vào ngày 17 tháng 10 năm 1920. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 10 tháng 02 năm 1924.

    6. Sáinz Lantarón. Sinh tại Renedo de Valdearroyo ngày 14 tháng 11 năm 1906, ngài được khấn tạm năm 1924 và tuyên khấn trọng thể ngày 14 tháng 11 năm 1927 và được thụ phong linh mục ngày 29 tháng 3 năm 1931.

    7. Pedro López Delgado. Sinh tại Nogarejas de la Valdería vào ngày 9 tháng 02 năm 1909, ngài khấn tạm năm 1926 và tuyên khấn trọng thể vào ngày 10 tháng 02 năm 1930. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 16 tháng 7 năm 1933.

II. Nhóm thứ hai tử đạo tại Almagro vào ngày 14 tháng 8

    8. Francisco Santos Cadierno. Sinh tại Nogarejas de la Valdería vào ngày 07 tháng 3 năm 1913, ngài khấn tạm ngày 30 tháng 9 năm 1930.

    9. Sebastián Sáinz López. Sinh tại Villasuso ngày 20 tháng 01 năm 1915, ngài khấn tạm ngày 04 tháng 10 năm 1933.

   10. Arseno de la Viuda Solla. Sinh tại Valdespino Vaca vào ngày 19 tháng 6 năm 1880, ngài khấn tạm trong bậc sống trợ sĩ ngày 13 tháng 5 năm 1903 và tuyên khấn trọng thể ngày 20 tháng 02 năm 1910.

    11. Ovidio Bravo Porras. Sinh tại Fuente Andrino vào ngày 30 tháng 4 năm 1908, ngài khấn tạm trong bậc sống trợ sĩ ngày 02 tháng 07 năm 1935.

    12. Dionisio Pérez García. Sinh tại Villalvilla de Villadiego vào ngày 08 tháng 4 năm 1912, ngài khấn tạm trong bậc sống trợ sĩ ngày 25 tháng 5 năm 1935.

    13. Fernando García de Dios. Sinh tại San Felices de los Gallegos vào ngày 30 tháng 5 năm 1916, ở tuổi mười bốn, ngài gia nhập Dòng Giảng Thuyết ở Almagro. Tại đây, ngài bị sát hại trong năm Tập viện.

III. Nhóm thứ ba bị sát hại tại Manzanares, vào ngày 08 tháng 8

    14. Paulino Reoyo García. Sinh tại Atapuerca ngày 22 tháng 6 năm 1913, ngài khấn tạm vào năm 1930 và tuyên khấn trọng thể vào ngày 7 tháng 10 năm 1934. Ngài được thụ phong phó tế ngày 6 tháng 6 năm 1936.

    15. Santiago Aparicio López. Sinh tại Revilla de Collazos vào ngày 24 tháng 9 năm 1913, ngài khấn tạm vào năm 1930 và tuyên khấn trọng thể vào ngày 07 tháng 10 năm 1934. Ngài được thụ phong phó tế ngày 06 tháng 6 năm 1936.

    16. Ricardo Manuel López López. Sinh tại Olmos de Atapuerca vào ngày 13 tháng 01 năm 1914, ngài khấn tạm vào năm 1930 và tuyên khấn trọng thể vào ngày 19 tháng 02 năm 1936.

IV. Nhóm thứ tư tử đạo tại Miguelturra, vào ngày 30 tháng 7

    17. Justo Vicente Martínez. Sinh tại Villanázar de Valverde vào ngày 17 tháng 10 năm 1913, ngài khấn tạm vào năm 1932 và tuyên khấn trọng thể vào ngày 30 tháng 4 năm 1936.

    18. Mateo de Prado Fernández. Sinh tại La Mata de Monteagudo vào ngày 27 tháng 7 năm 1907, ngài khấn tạm vào ngày 15 tháng 10.

     19. José Garrido Francés. Sinh tại Villaherreros vào ngày 11 tháng 10 năm 1893, ngài khấn tạm vào năm 1909 và tuyên khấn trọng thể vào ngày 28 tháng 11 năm 1913. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 25 tháng 5 năm 1918.

V. Nhóm thứ năm tử đạo tại Alcazar de San Juan vào ngày 27 tháng 7

     20. Antolín Martínez-Santos Ysern. Sinh tại Campo de Criptana vào ngày 09 tháng 11 năm 1914, ngài bị sát hại trong năm Tập viện.

 
M.Pauline Hồng Thủy – chuyển ngữ
114.864864865135.135135135250