25/01/2016 -

Đa Minh Việt Nam

889
Các anh em Đa Minh tham dự Thượng hội đồng giám mục (phiên khoáng đại lần thứ 14, từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015)

 Các anh em Đa Minh tham dự Thượng hội đồng giám mục (phiên khoáng đại lần thứ 14, từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015)

 28/09/2015

 30

Phiên khoáng đại lần thứ 14 của Thượng hội đồng giám mục sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015, với chủ đề “Ơn gọi và sứ mệnh của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới hiện đại”. Chính ĐTC Phanxicô sẽ chủ trì thượng hội đồng, đức hồng y Lorenzo Baldisseri làm tổng thư ký.

5 anh em Đa Minh sẽ tham dự thượng hội đồng.

1. Cha Bruno Cadoré, tổng quyền Dòng. Ngài tham dự với tư cách là người đại diện cho Hiệp hội các bề trên thượng cấp.

2. Hồng y Christoph Schonborn – tổng giám mục giáo phận Vienna, và chủ tịch hội đồng giám mục Áo. Ngài là một trong những ứng viên giáo hoàng.

3. Đức cha Jean-Paul Vesco – giám mục giáo phận Oran, Algeria. Ngài đại diện cho hội đồng giám mục cấp vùng của khu vực Bắc Phi (C.E.R.N.A.).

4. Đức cha George Frendo – giám mục phụ tá giáo phận Tirana-Durres, Albania. Ngài đại diện cho hội đồng giám mục Albania.

5. Cha Bruno Esposito – giáo sư môn Giáo luật tại đại học giáo hoàng St. Thomas Aquinas, Roma. Ngài là thành viên của ban thư ký.

 
114.864864865135.135135135250