25/01/2016 -

Đa Minh Việt Nam

1280
 Cha Bruno Cadoré, Tổng quyền Dòng triệu tập Tổng hội Bologna 2016

  Cha Bruno Cadoré, tổng quyền Dòng triệu tập Tổng hội Bologna 2016

 04/12/2015 -  

Đa Minh thế giới

Cha Bruno Cadoré, tổng quyền Dòng, triệu tập Tổng hội kế tiếp, sẽ được tổ chức tại thành phố Bologna, Ý quốc, từ ngày 16 tháng 07 năm 2016.

Chiếu theo HP số 413 § II, ngài đã gửi văn thư triệu tập tới toàn thể gia đình Đa Minh. Văn thư cho biết, địa điểm tổ chức Tổng hội lần này đã được Tổng hội Trogir 2013, tức là Tổng hội liền trước xác định. Do đó, Tổng hội kế tiếp là tổng hội các giám tỉnh, và sẽ được tổ chức tại Tu viện thánh phụ Đa Minh ở Bologna. Đây là tu viện thuộc Tỉnh dòng thánh Đa Minh, Ý quốc.

Tổng hội sẽ được khai mạc bằng Thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần, sau đó các nghị huynh sẽ bàn về nội dung của như nghị trình chi tiết của Tổng hội. Tổng hội được kỳ vọng là sẽ bế mạc vào ngày 04 tháng 08, tức là ngày thành Bologna mừng kính trọng thể thánh Đa Minh. Tuy nhiên, điều này còn tuỳ thuộc vào nghị trình chi tiết của Tổng hội.

Cha Roberto Giorgis, thuộc tỉnh dòng thánh Đa Minh, Ý quốc, sẽ là tổng thư ký của Tổng hội.

Các công việc chuẩn bị cho Tổng hội đang được tiến hành một cách gấp rút, và cha Tổng quyền kêu gọi tất cả các thành viên trong gia đình Đa Minh cầu nguyện để Tổng hội thâu gặt được nhiều kết quả tốt đẹp. Mọi người hiệp dâng thánh lễ, cử hành các giờ kinh phụng vụ, để cầu nguyện cho tổng hội.

http://www.op.org

114.864864865135.135135135250