21/11/2023 -

Giáo lý

69
Lễ Đức Maria dâng mình chuẩn bị cho Mùa vọng như thế nào?
Philip Kosloski 

Lễ Đức Mẹ dâng mình được cử hành trong Giáo hội vào ngày 21 tháng 11, là một trong những lễ cuối cùng trước khi Mùa Vọng bắt đầu.

Dù mối liên hệ của nó không rõ ràng nhưng một soạn giả thế kỷ 19, linh mục Prosper Guérranger, đã nhìn thấy nơi lễ này một sự chuẩn bị cho Mùa vọng, như ngài giải thích trong tác phẩm Năm Phụng Vụ của mình.

“Lễ Đức Maria Dâng mình cũng mở ra những tầm nhìn mới trước mặt Giáo hội. Về chu kỳ của các thánh, không có hạn định như chu kỳ Thời gian, mầu nhiệm Đức Maria lưu lại trong đền thờ của Giao ước cũ là sự chuẩn bị tốt nhất cho chúng ta hướng về Mùa vọng đang đến gần.

Đức Maria được đưa vào Đền thờ theo lề luật để chuẩn bị cho sự tĩnh lặng, khiêm nhường và tình yêu đối với sứ mạng vô song của mình; Mẹ cũng có sứ mạng hoàn thiện dưới chân bàn thờ hình ảnh tiên trưng cho lời cầu nguyện của nhân loại, mà tự nó không có hiệu quả để lôi kéo Đấng Cứu Thế từ Trời xuống".

Như Thánh Bernardine thành Siena nói, Mẹ là người hoàn thành một cách vui vẻ mọi sự chờ đợi và cầu xin Con Thiên Chúa đến; nơi Mẹ, cũng như ở tột đỉnh của nó, mọi ước muốn của các vị thánh đi trước Mẹ đã tìm thấy viên mãn và kết thúc của mình.

Đức Maria Dâng mình

Guérranger đề cập đến truyền thống Đức Maria đã được cha mẹ dâng trong Đền thờ. Theo Cha Alban Butler, đây là phong tục của một số bậc cha mẹ Do Thái thời bấy giờ, “cha mẹ ngoan đạo không bao giờ quên cầu nguyện sốt sắng để dâng con cái mình cho sự phục vụ và tình yêu thiêng liêng, cả trước và sau khi chúng được sinh ra. Một số người Do Thái, không chỉ hài lòng với việc dâng hiến toàn thể đứa con này của mình, họ còn dâng chúng cho Thiên Chúa ngay từ khi chúng còn thơ ấu, qua bàn tay của các tư tế trong Đền thờ, để được ở trong các căn phòng Đền thờ và được nuôi dưỡng nhằm phục vụ các tư tế và Lêvi trong thánh chức.”

Sự kiện này tương ứng với Mùa Vọng một cách cơ bản. Nó tập trung vào chính sự chuẩn bị của Đức Maria trong Đền Thờ như mẫu gương cho chúng ta, để dùng Mùa Vọng như thời gian kiên nhẫn chờ đợi và cầu nguyện.

Việc Dâng mình của Đức Maria thách thức chúng ta suy nghĩ về những gì Thiên Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta và hãy tận dụng Mùa Vọng như một mùa chuẩn bị thiêng liêng đặc biệt.

 
114.864864865135.135135135250