12/03/2018 -

Hội Dòng

487
Cầu Nguyện 24 Giờ Với Chúa
CẦU NGUYỆN 24 GIỜ VỚI CHÚA SÁNG KIẾN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG,
CẢM HỨNG QUA 
Thánh Vịnh 130,4 “NƠI CHÚA CÓ ƠN THA THỨ”


 
Giờ chầu được bắt đầu sau kinh chiều I vào chúa nhật IV Mùa Chay,  từ ngày 10 – 11/3/2018; diễn ra tại tu viên Trung ương Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima, với các thành viên đang thời thụ huấn sinh cùng quý nữ tu đã khấn trọn đời. Có Linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Hạnh SJ (Dòng Tên) khai mạc giờ chầu, nhà tạm được mở 24 giờ.

Qua lời dẫn ý để cộng đoàn chìm sâu trong cầu nguyện; với lời nhắn của Đức Thánh Cha “24 giờ cho Chúa” năm 2018 này với chủ đề lấy cảm hứng từ những lời của Thánh vịnh 130 câu 4 là “Nơi Chúa có ơn tha thứ”. Đức Thánh Cha viết “Một trong những khoảnh khắc ân sủng đó lại một lần nữa xảy đến trong năm nay là sáng kiến “24 GIỜ VỚI CHÚA” trong đó mời gọi toàn thể cộng đồng Hội Thánh hãy cử hành Bí tích Hoà Giải trong bối cảnh tôn thờ Thánh Thể.

Ngày hôm sau, cánh cửa nhà tạm được khép lại sau kinh Chiều II (CN IV MC), với giờ chầu và được kết thúc với lời nguyện của Linh mục. Nhưng mỗi tâm hồn chị em lại tiếp tục tôn thờ Chúa Giêsu trong tâm hồn mình và trong mỗi chị em xung quanh.

KQ
 
 
 
114.864864865135.135135135250