28/11/2022 -

Kỹ năng sống

256
3 Từ đơn giản giúp bạn định hướng trong Mùa Vọng


Giáo Hội Công Giáo khuyến khích chúng ta xem Mùa Vọng là một khoảng thời gian của chờ đợi, hoán cải và hy vọng.


Nền văn hóa hiện đại làm cho chúng ta khá dễ dàng bỏ lỡ Mùa Vọng và thậm chí bỏ qua cả Lễ Giáng Sinh. Thật không may, điều này có thể tước mất đi khỏi chúng vẻ đẹp và đặc tính thiêng liêng của của Mùa Vọng.


Kim chỉ nam về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ của Toà Thánh mang đến cho chúng ta ba từ đơn giản có thể định hướng và biến việc tuân giữ của chúng ta trong Mùa Vọng thành một thời gian chuẩn bị đặc biệt.

simpleadventframestillshifthd

1. Chờ đợi


Chờ đợi chính là sự tưởng nhớ về cuộc giáng lâm tiên khởi, khiêm nhường của Thiên Chúa nơi thân xác hay chết của chúng ta; chờ đợi là lời khẩn cầu về cuộc tái lâm sau cùng, vinh hiển của Người với tư cách là Thiên Chúa của Lịch sử và là vị Thẩm Phán hoàn cầu.


2. Hoán cải


Hoán cải là điều mà vào khoảng thời gian này Phụng vụ thường đề cập đến bằng trích lại lời của các ngôn sứ, đặc biệt là của Gioan Tẩy Giả, “Hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến.” (Mt 3,2)


3. Hy vọng


Hy vọng trong tâm tình mừng vui vì ơn cứu độ đã được hoàn tất nhờ Đức Kitô (x. Rm 8,24-25) và thực tại của ân sủng trên thế giới, sẽ trưởng thành và đạt đến mức thành toàn, nhờ đó ban cho chúng ta những gì đã được đức tin báo trước , và “chúng ta sẽ nên giống như Người,vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy”(1 Ga 3,2).


Nếu như bạn đang muốn làm sâu sắc thêm Mùa Vọng của mình, thì hãy ghi nhớ ba từ này trong tâm trí bạn, để chúng có thể định hướng những sự chuẩn bị của bạn cho Đại Lễ Giáng Sinh.
 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org 
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

114.864864865135.135135135250