02/01/2022 -

LỊCH DÒNG

502
THÁNG MƯỜI HAI – 2022

Ý cầu nguyện

Xin cho mối liên hệ cá nhân với Đức Giêsu Kitô được
Lời Chúa và đời sống cầu nguyện dưỡng nuôi.

 

NĂM PHỤNG VỤ 2022 – 2023 NĂM A

 
27
11
04
11
Tm CN I MÙA VỌNG
. Nt. Rosa Nguyễn Thị Thìn (1994)

 
28 05 Tm Thứ Hai
 
29 06 Tm Thứ Ba
 
30 07 Đ Thứ Tư. TH ANRÊ, TÔNG ĐỒ, Lễ kính.

THÁNG MƯỜI HAI 2022

01
12
08 Tm Thứ Năm đầu tháng.

 
02 09 Tm Thứ Sáu đầu tháng.
 
03 10 Tr Thứ Bảy đầu tháng.
TH PHANXICÔ XAVIÊ, LM.
Bổn mạng các xứ truyền giáo.
Lễ kính.

 
04 11 Tm CN II MÙA VỌNG.
 
05 12 Tm Thứ Hai
 
06 13 Tm Thứ Ba.
 
07 14 Tr Thứ Tư.
Th Ambrôsiô, Gm, Tsht. Lễ nhớ.

 
08 15 Tr Thứ Năm.
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng.

 
09 16 Tm Thứ Sáu. KỶ NIỆM CUNG HIẾN
Nhà thờ ĐỨC BÀ SÀI GÒN. Lễ kính.

 
10 17 Tm Thứ Bảy.
 
11 18 Tm CN III MÙA VỌNG.
 
12 19 Tm Thứ Hai.
 
13 20 Đ Thứ Ba. Th Lucia, Tn, Tđ. Lễ nhớ.
 
14 21 Tr Thứ Tư.
Th Gioan Thánh Giá, Lm, Tsht.
Lễ nhớ.

 
15 22 Tm Thứ Năm
 
16 23 Tm Thứ Sáu.
 
17 24 Tm Thứ Bảy
 
18 25 Tm CN IV MÙA VỌNG.
 
19 26 Tm Thứ Hai.
 
20 27 Tm Thứ Ba.
 
21 28 Tm Thứ Tư.
 
22 29 Tm Thứ Năm.
 
23 01
12
Tm Thứ Sáu.

 
24 02 Tm Thứ Bảy.
 
25 03 Tr CN. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng.
 
26 04 Đ Thứ Hai.
TH STÊPHANÔ, TĐ TIÊN KHỞI.
Lễ kính.

 
27 05 Tr Thứ Ba.
TH GIOAN, TĐ, TÁC GIẢ SÁCH TM. Lễ kính.

 
28 06 Tr Thứ Tư.
CÁC TH ANH HÀI, TĐ.
Lễ kính

 
29 07 Tr Thứ Năm. Th Tôma Becket, Gm, Tđ (Đ).
 
30 08 Tr Thứ Sáu. Th Gia: Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse.
 
31 09 Tr Thứ Bảy.

 
114.864864865135.135135135250