21/02/2023 -

Lịch Sử

371
Theo dấu Tiền Nhân

Hội dòng Đa Minh Rosa Lima được sinh ra và lớn lên trong những khúc quanh thăng trầm của đất nước và trong chính nhà của mình. Như chiếc thuyền nan lênh đênh trên biển cả, theo dòng thời gian, Đa Minh Rosa Lima lướt nhanh khi sóng vỗ hiền hòa, cũng có khi thuyền chồng chềnh, lao đao tưởng chừng như mất dạng khi sóng gầm gào thét… Nhưng trong bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, con thuyền Đa Minh Rosa Lima vẫn luôn kiên vững giữa bao gian nan, thử thách… Hành trình của Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima đã, đang và sẽ bước đi trong ánh sáng đức tin như hành trình của Dân Chúa tiến về Đất Hứa.

 ​​​​​​​Kính mời quý vị đọc bài viết tại đường link này
114.864864865135.135135135250