04/12/2021 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

178
Chúa Nhật II Mùa Vọng - C (thơ)
1.
Chuyện kể rằng: thuở ấy ở Giuđê
Ông Gioan sống trong hoang địa vắng
Chốn hoang vu có tiếng ông rao giảng:
“Hãy hối cải, vì Nước Chúa đến rồi!”
***
Lời cảnh tỉnh còn vọng mãi không thôi
Để hôm nay ta được mời dừng bước
Giữa cuộc sống vội vàng và xuôi ngược
Hãy mở lòng mà đón Đấng Yêu Thương.


2.
Nơi hoang địa văng vẳng thinh không
“Sám hối!” – Gio-an cảnh tỉnh lòng
Mở lối cho mau, Con Chúa đến
Lấp đường cho phẳng, sẵn chờ mong.
***
Hận thù, ghét ghen mau tan biến
Bất chính, đam mê phải loại vòng.
Bác ái làm ngay đừng toan tính
Của cải thế trần coi nhẹ không.


3.
Hoang địa vang tiếng vị tiền hô
Giục lòng thống hối mọi tội nhơ
Lũng sâu hãy lấp cho bình địa
Đồi cao hãy bạt kẻo nhấp nhô
***
Sửa lối cung nghinh rước Cứu Chúa
Dọn lòng túc trực đón Vầng Ô
Lặng nghe tiếng lòng đang giục dã
Quyết tình xua sạch những hư vô.


Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250