30/05/2020 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

191
Chúa Nhật lễ Hiện Xuống - A (thơ)
Giêsu chiến thắng Phục Sinh
Thương yêu môn đệ tỏ mình liên liên
Ban bình an, việc trước tiên
Sai đi loan báo việc liền tiếp theo
Rồi ban Thần Khí thương yêu
Dạy người tha thứ mọi điều cho nhau
Con đây thành khẩn nguyện cầu
Ngôi Ba Thiên Chúa – nhiệm màu đổ ơn
Giúp con cố gắng tốt hơn
Rộng tâm tha thứ, ghen hờn tránh xa.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250