23/05/2020 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

68
Chúa Nhật lễ Thăng THiên - A
Hãy làm cho hết mọi dân
Trở thành môn đệ: ân cần lắng nghe
Tuân hành giữ trọn mọi bề
Điều Thầy truyền dạy say mê chân thành
Này Thầy ở với các anh
Đến ngày thế tận hoàn thành đời nay.
* * *
Con khấn xin Chúa hằng ngày
Mọi người khi chết được ngay về trời.
Còn khi đang sống ở đời
Kết liên với Chúa tận nơi cung lòng.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250