19/11/2023 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

769
Chúa Nhật XXXIII thường niên - A
Lời Chúa: “Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư đầy, còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.” (Mt 25,29)

Hạnh tích: Thánh Đa Minh nói: “Tôi sẽ còn mang lại nhiều ích lợi và hoa trái cho anh em sau khi chết, hơn cả lúc tôi còn sống.” (Phan Tấn Thành - Tìm hiểu dòng Đa Minh - trang 227 chương 15)

Suy niệm: Dụ ngôn những yến bạc được nhắc đến trong Tin Mừng hôm nay mời gọi ta nhìn lại những ân ban của Chúa và xem lại ta đã dùng những ân ban đó như thế nào? Ít ai hiểu rằng cho đi là còn mãi. Có lẽ ai cũng nghĩ cho đi là mất mà nhận lại là còn. Chúa gởi đến một lời giáo huấn cho những ai cho đi. Chính Chúa sẽ là người làm cho họ trở nên dư thừa, họ sẽ còn nhận được nhiều hơn cái mà họ đã cho đi. 

Bởi vì thế mà lời trăn trối của Thánh Đa Minh đem lại cho anh em một niềm vui, một niềm hy vọng và tin rằng không phải chết là hết. Chết là bước vào cõi sống, được ở bên Chúa và cầu bầu cùng Chúa cho những người đang sống. Ngài đã sử dụng tất cả những gì Thiên Chúa ban mà phục vụ anh em và tha nhân. Những ân ban của Chúa ngày càng được tăng lên khi ta luôn biết sẵn sàng cho đi.

Bất công dường như vẫn còn tồn tại trong thế giới hôm nay, và con người thường đổ lỗi cho Thiên Chúa. Nhưng không, chính con người dùng tự do của mình để làm cho nhau mất đi vẻ đẹp có từ ban đầu. Nếu có ai đó nhận ra rằng Thiên Chúa tạo dựng nên con người và muôn vật là để hỗ trợ cho nhau thì cuộc sống sẽ không còn bất công mà là một cuộc sống tràn niềm vui và hạnh phúc.

Ý lực sống trong ngày: Được Lời Chúa soi dẫn, xin Chúa giúp con thay đổi bản thân, sống vị tha hơn và dùng những khả năng Chúa ban để sinh lợi ích cho tha nhân. Amen


Cuộc đời là chuyến đi buôn,
Lỗ lời liều- lĩnh lái luôn liệu lường.
Khả năng Chúa biết tỏ tường,
Vài ba trăm chục Chúa thương dự trù.
Tùy người vốn liếng trao cho ,
Một lời một vốn phải lo chu toàn.
Không đòi quá mức trao ban.
Người cầm một nén than van trong lòng.
Thưa Ông tôi biết rằng Ông,
Đòi nơi không phát,không trồng gặt thu.
Sợ đem chôn giấu mật khu,
Trả Ông không thiếu một xu một hào.
Biết ta như thế không trao ?
Cho người buôn bạc cách nao sinh lời.
Hỡi tên đầy tớ biếng lười,
Lấy luôn của nó cho người siêng năng.
Lạy Thiên Chúa chốn vĩnh hằng
Giúp con kiên vững hầu tăng cổ phần.

 
114.864864865135.135135135250