26/02/2021 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

146
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay - B (Sr Thùy Dung)

PHÉP THUẬT HAY THỰC TẠI?

Ngày nay trên truyn hình, các trang mng xã hi, người ta làm phép thut biến hóa người này thành người kia, lúc n lúc hin, cưa đôi người mà vn cười nói rn rã. Còn Đc Giêsu, hôm nay biến hình trước mt các đ đ yêu du, Ngài tm thi t b hình dng cũ mà các môn đ vn thy hng ngày đ mc ly mt hình dng khác. Các nhà o thut ngày nay cũng làm được, cũng biến thái hình dng. Vy điu Đc Giêsu làm là phép thut hay thc ti ? Câu hi đt ra làm cho nhng người đo đc thy chói tai vì như "lung lc đc tin." Nhưng đó li là câu hi đ con người ca thế k XXI cn tìm đ hiu, đ bin phân và tin vào Chúa cách xác tín, vng vàng hơn.

Đc Giêsu biến đi hình dang, điu này đã được chun b và tt c Tin Mng nht lãm đu k chi tiết, Ngài mang y phc sáng chói mà không th git nào có th làm, đó là màu ca thiên gii, y phc nơi nhng người đã chiến đu và chiến thng s được mc như sách Khi Huyn nói. Phn Đc Giêsu, đã n mình t lâu, hôm nay t hin chút vinh quang thiên gii, báo trước vinh quang ca ngày Phc sinh. Môsê xưa kia trên núi, sau khi gp Chúa thì mt ông sáng chói, sáng đến đ con cái Israel không ai dám nhìn, đó là ông được hưởng ánh sáng ca Chúa, còn Đc Giêsu hôm nay, ánh sáng đó t trong chính Ngài bi là "s sáng" đây là ánh sáng chói li, là màu sc ca thc ti thiên quc và cánh chung. Không có kinh nghim nào có th so sánh vi vic Chúa biến hình hôm nay, dù là kinh nghim ca Môsê! Điu đc bit là Đc Giêsu trong vinh quang thiên quc, các môn đ vn nhn ra Ngài. Y phc trng đến ni không th git nào trên trn gian có th ty trng được, bi là con Chiên tinh tuyn không tỳ vết, người không có ti nên trinh trng vn toàn. Hình nh màu trng đó va din t đi sng thiên gii: "mt đoàn người đông đo…mình mc áo trng, tay cm nhành lá thiên tuế"  (Kh 7, 9), va din t người đã chiến thng, nim vui và đó là phn thưởng: "ai chiến thng…Ta s cho mt viên si trng" (Kh 2, 17).

Marcô mô t cuc hin dung này cho thy Đc Giêsu trong trng thái b đng, Ngài được biến đi, vy đó là hành đng ca Thiên Chúa ch không phi s c gng ca con người như các nhà o thut. Điu quan trng na đó là các chng nhân là các môn đ hin ti và ca Cu Ước: Môsê và ngôn s Elia xut hin; theo truyn thng, hai v này có vai trò quan trng trong lch s dân Chúa, Môsê là hin thân ca l lut, còn Elia đi din cho các ngôn s. Đc Giêsu là hin thân c th ca c hai điu quan trng đó. Ngài là L Lut, là người loan báo ơn cu đ và chính là ơn cu đ.

Cũng có chng nhân khác là đám mây, đ t đó Môsê và Elia xut hin, cũng t đám mây đó mà tiếng Chúa Cha phán ra, xác nhn Đc Giêsu là "Con yêu du" và li nhn nh "hãy vâng nghe li Người". Các chng nhân làm chng điu đó là hin thc; Chúa Cha tôn vinh Ngài trong vinh quang ca Thiên Chúa, điu con người làm ch trong chc lát còn nơi Thiên Chúa là vĩnh cu, hai hình nh đó không th so sánh được, nhưng ch gi lên s gii hn ca con người khi mun gii thích và hiu v Thiên Chúa.

Khi Cu Ước nói v nhng đám mây như s hin din ca Thiên Chúa, thì cũng là tm màn ngăn cách con người vi Thiên Chúa, đ ri hôm nay, trong vinh quang ca ngày hin dung, Đc Giêsu xé b tm màn đó, đ ni kết con người vi Chúa, ni tri vi đt, đưa li cu nguyn ca con người lên và mang ơn lành ca Thiên Chúa xung. Và cũng trên đám mây vào thi tn thế, Đc Giêsu s xut hin đ qui t nhng người được tuyn chn, hay đúng hơn nhng người đã theo làm môn đ, chng tá cho Ngài.  

Đc Giêsu đưa ba môn đ thân tín đến mt nơi riêng, trên mt ngn núi, tách bit vi nhng n ào trn gian đ đi vào thế gii ca Thiên Chúa. Chúa không mun biến đi trước đám đông đ gi lên s tò mò hay ngưỡng m nht thi ca h, nhưng ch vi ba môn đ thân tín và các chng nhân thiên gii đ biến đi my môn đ cách sâu xa và bn vng, đ các ông s là nhng chng nhân sau này. Ch nơi cô tch và đến gn Thiên Chúa, con người mi có môi trường thun li đ có thhiu v mu nhim ca Ngài.

Ngày Chúa hin dung là ngày Ngài bày t vinh quang chính mình cho con người và cũng cho h được chung hưởng vinh quang y trong ngày sau.

Nt : Catarina Thùy Dung, OP.

 
114.864864865135.135135135250