16/06/2024 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

624
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật tuần XI thường niên - B (Sr Thùy Dung)
 
HẠT GIỐNG

Ht ging được gieo xung đt ch không đ trong kho lm hay b vào ni nu làm thc phm, do vy ht ging có cơ hi sng và phát trin. Khi gieo xung, người gieo thc hay ng, làm vic hay ngh ngơi, ht vn âm thm ny mm và mc lên thm chí phát trin như thế nào người nông dân này cũng không biết; tiến trình ht ging phát trin thành cây là quy lut t nhiên mà cây không l thuc vào s phân tích hay quan sát ca người gieo. Các nhà nghiên cu v thc vt thi nay có máy móc hin đi nên có th đo được mc đ tăng trưởng ca cây trong tng ngày, tng gi. Nhưng nếu không có máy, mà thc đêm quan sát, vi mt s ht ging có mc đ tăng trưởng nhanh cũng có th quan sát thy ht ny mm và ln lên. Tuy nhiên, vic phát trin không cn biết ch có quan sát hay không và trong giai đon tăng trưởng, người nông dân có khi không phi làm gì, mi s tiến trin không cn ông và cho đến mùa thì đem nhân công và dng c ra gt hái. Ht đin hình đưc Mc nói là loi ci, được coi là loi nh nht trong các ht, (thc ra còn có loi ht nh hơn) tác gi mun nhm s tương phn ca ht nh bé mà tr thành cây to cao ba-bn mét và làm nơi trú n cho nhiu loài chim chóc.

Trong nước Thiên Chúa, ht ging ch Tin Mng, ht ging được gieo rc đó là Tin Mng đã được rao ging. Thiên Chúa âm thm hot đng làm cho ht đó ny mm, ln thành cây và tr sinh hoa trái. Nước Thiên Chúa phát trin t khi đu như ht ging nh bé là nhóm môn đ vn vn ch mười hai người Palestine; đến giai đon hoàn thành đã phát trin rng ln trên toàn thế gii.

Trong d ngôn này, Đc Giêsu mun nói ht ging Li Chúa được rao ging, và t nó có sc mnh vô phương kháng c. Mt khi đã được gieo, chúng đi vào lòng, vào tâm trí và trái tim người nghe đ ri mt ngày nào đó chúng mc lên và mang li kết qu. S phát trin ca cây và hoa trái không thuc người gieo, nghĩa là người ging, nhưng l thuc vào sc mnh t có trong mình. Ngày nay người ta dùng thuc tăng trưởng làm cho cây mau ln, nhưng cũng phi có thi gian và trong mc đ ca nó, v li thi Chúa Giêsu chưa có nhng công ngh hin đi, vy điu mà tác gi mun nói là đt tin tưởng nơi Tin Mng, Li Chúa t đó có sc mnh biến đi con người, chúng ta ch là người gieo ht bng li ging, vic làm hay các phương tin khác, nhưng ht ging là Li Chúa t chúng có sc mnh làm biến đi lòng người. Trong s v gieo rc Li, cn gieo trong cn thn nhưng ri ch đi cây sinh hoa trái trong s kiên nhn. V phía người đón nhn Li, làm sao cho ht ging có đt đ mc, có nước và ht ging hp th thc phm và tr thành cây, ri cây đó ln và sinh trái.

Không có thế lc nào chng li được Thiên Chúa: hình nh cây ci ln đến đ chim tri đến núp dưới cành lá ca nó, đó là lúc cây có sc mnh đón nhn, che ch mi người, mi dân tc. Mi người đến nương náu nơi đó có th hoc phi nhn ra và tin vào Thiên Chúa có kh năng làm cho ht ging nh bé sinh hoa trái và tn ti.

Chúa dùng d ngôn đ ging dy, đó là nhng n ng mà các môn đ mi có chìa khóa đ m và hiu, vy phi chăng nhng d ngôn này ch dành cho mt nhóm người mà Đc Giêsu chn la, vy người khác không hiu, không đón nhn cũng không phi li ca h?

Các môn đệ là nhóm được tuyển chọn và huấn luyện riêng, như được ban cho « chìa khóa » để hiều dụ ngôn, hiểu Tin Mừng. Có quyền lợi lớn thì trách nhiệm nhiều, đó là chính các ông phải là người đi giải thích lại cho người khác điều các ông được mặc khải, phải đi loan báo « khắp thế gian » và « rao giảng trên mái nhà » điều mà các ông đã được nghe giải thích. Chứng nhân lời Chúa không chỉ bằng lòng vì đã được nghe hay lặp lại cách máy móc, nhưng là người biết tìm nơi lời Chúa câu trả lời cho những nhu cầu, những thắc mắc, vấn nạn cho con người trong thời đại của mình. Trước tiên là công việc các môn đệ của Chúa, nhưng sau đó là cho hết mọi người, bởi một khi được đón nhận, tin là trở thành môn đệ, mà làm môn đệ là có bổn phận loan truyền Lời Chúa cho mọi người trong mọi hoàn cảnh.

Hạt giống tự mọc nhưng vẫn cần người gieo, cây cải tự lớn nhưng vẫn cần một hạt nhỏ nhoi từ khởi đầu. Mỗi người được mời gọi mở mắt, mở tai để nghe và thấy Thiên Chúa vẫn đang hoạt động và hiện diện trong mỗi người qua mỗi thế hệ.

 
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.
114.864864865135.135135135250