02/12/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

82
Thứ Ba tuần I mùa Vọng
Những người ra vẻ khôn ngoan
Xem ra lại chẳng được ban Nước Trời
Còn kẻ bé mọn muôn nơi
Khiêm cung được hưởng muôn đời ơn Cha

Sống trong tình Chúa bao la
Đoàn con hát khúc hoan ca dâng Ngài.


Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250