13/01/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

367
Thứ Ba Tuần I thường niên (thơ)

Thiên hạ sửng sốt, ngạc nhiên
Vì lời rao giảng uy quyền, khôn ngoan
Giêsu mang đến bình an
Loại trừ sự dữ, sa tan, ác thần.

Hãy tin Chúa – hỡi gian trần
Chúa cho thoát khỏi mê lầm, tội khiên.

Bé Con Tê-rê-sa

 

114.864864865135.135135135250