01/06/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

938
Thứ Ba tuần IX thường niên

Thứ Ba tuần IX thường niên

Mc 12,13-17

(Mt 22,15-22 ; Lc 20,20-26)

Thầy theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.

 

(13) Họ cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôdê đến cùng Chúa Giêsu để gài bẫy cho Người lỡ lời. (14)Những người này đến và nói : "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xêda hay không ? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp ?" (15) Nhưng Chúa Giêsu biết họ giả hình, nên Người nói : "Tại sao các người lại thử tôi ? Ðem một quan tiền cho tôi coi !" (16) Họ liền đưa cho Người. Người hỏi : "Hình và danh hiệu này là của ai đây ?" Họ đáp : "Của Xêda".  (17) Chúa Giêsu bảo họ : "Của Xêda, trả về Xêda ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa". Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy gương mặt Thầy GIÊSU qua những nhận xét của mấy người Pharisiêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê. Họ nói nịnh Chúa để đánh lạc hướng cái bẫy gài Ngài khi nói :

“Thầy là người chân thật.

Thầy chẳng vị nể ai,

Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta,

Nhưng Thầy theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.”

Phẩm chất của Thầy GIÊSU là phẩm chất thật, cho dù mấy kẻ đối nghịch có ý nói rước nói nịnh không thật. Phẩm chất “chân thật” và luôn dõi theo “đường lối của Thiên Chúa” khiến Chúa Giêsu luôn giảng dạy và đòi buộc mọi người nên giống Ngài. Vì thế những người chống đối dù có tìm cách nói nịnh để gài bẫy Ngài đến đâu đi nữa, Ngài vẫn không vị nể.

Những kẻ chống đối hỏi Chúa Giêsu : “Có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?” Họ nghĩ : Chúa Giêsu dõi theo đường lối của Thiên Chúa chắc chắn Ngài sẽ lơ là với những bổn phận và nghĩa vụ thế trần ; theo đường lối Thiên Chúa chắc chắn Chúa Giêsu sẽ chống đối nhà cầm quyền. Nhưng Chúa Giêsu đã không làm cũng chẳng dạy những ai muốn theo Ngài làm như thế. Chúa dạy mọi người chu toàn bổn phận với Thiên Chúa và không được lơ là với nghĩa vụ xã hội. Phải chu toàn nghĩa vụ công dân, nhưng đừng quên chu toàn nghĩa vụ đối với Thiên Chúa. Như vậy, ở đây Chúa dạy hai điều : - Phải vâng phục quyền bính trần gian vì những thiện ích mà nó mang lại cho xã hội - nhưng sự vâng phục đó không được ngược lại sự vâng phục dành cho Thiên Chúa. Nguyên tắc tối thượng là toàn diện cuộc sống nhân loại đều phải lệ thuộc Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã trả lời họ : “Của Xêda, trả về Xêda ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa". Câu trả lời của Chúa Giêsu còn cho họ thấy, Ngài phân biệt giữa những điều thuộc về Thiên Chúa và những điều thuộc về trần thế. Không bao giờ Ngài cho phép con người có quyền nhập nhằng, lẫn lộn hoặc thỏa hiệp giữa ranh giới này. Chúa chân thật và Ngài tôn trọng mọi sự trong từng lãnh vực khác nhau. Ngài dạy cho họ biết phải trả về cho Thiên Chúa danh dự uy quyền thuộc về Ngài, đồng thời Ngài cũng khích lệ họ tôn trọng quyền lãnh đạo xã hội.

Chúa Giêsu luôn dạy và làm những điều chân thật, khiến bộ mặt giả tạo và mưu thâm của những kẻ chống đối phải lộ diện. Bẫy gài Chúa Giêsu để hạ nhục Ngài giờ đây thành dụng cụ sắc bén để giáo dục họ. Những câu nói rước nói nịnh để nhắm đánh lạc hướng Chúa Giêsu giờ đây thành những lời ca tụng về phẩm chất tuyệt hảo của Thiên Chúa. Quả đúng như lời Thánh Vịnh 7 đã nói về những người này : “Nó đào hầm đào hố, chính nó lại sa chân.

Hại người chẳng hóa hại thân,

Gậy ông đập xuống lại dần lưng ông”…

Lạy Chúa,

Giữa cuộc đời đong đầy những sóng gió nghi nan.

Chúng con chẳng biết phải sống sao cho đúng với những giá trị của Tin Mừng.

Chúng con cần cơm áo gạo tiền để sống.

Chúng con chạy theo đồng tiền như thể bỏ quên chính Chúa.

Thế nhưng chúng con lại không thể bỏ Chúa. Chúng con phải sống cho Chúa.

Chúng con ở giữa thế gian nhưng lại thuộc về Chúa.

Đôi khi chúng con cảm thấy chơi vơi giữa chợ đời, chẳng biết phải sống như thế nào ?

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con :

Của Xêda, trả về Xêda ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.

Xin Chúa soi sáng để chúng con biết phân biệt,

điều gì thuộc về phần đời, về công bằng xã hội mà chúng con phải đóng góp

nhưng chúng con cũng đừng quên bổn phận phải có với Chúa,

 là tôn thờ Chúa trên hết mọi sự.

Xin giúp chúng con luôn đóng góp xây dựng xã hội công bằng và văn minh

theo Tin Mừng của Chúa.

Amen

 

 

114.864864865135.135135135250