25/05/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

785
Thứ Ba tuần VII Phục Sinh (thơ)
1.
TA ban sự sống đời đời

Cho người nhận biết CHÚA TRỜI là CHA
THIÊN CHÚA duy nhất và là
Đấng hằng chân thật là CHA uy quyền
Giêsu vinh hiển vô biên
Được CHA sai đến, nhân hiền, từ tâm
* * *
Xin cho con hiểu PHÚC ÂM
Hiểu được LỜI CHÚA rộng tầm vươn lên.


2.
Đâu là sự sống đời đời
Thưa là nhận biết Chúa Trời là Cha
Và chân nhận Cứu Chúa ta
Là con yêu dấu giao hòa tội nhân
Chết thay cho cả thế trần
Để cho nhân loại được gần Chúa hơn
* * *
Một lòng yêu mến tạ ơn
Xin cho con được kính tôn tin thờ.


Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250