21/06/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

1504
Thứ Ba tuần XII thường niên.

THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mt 7,6.12-14

 

 

Lời Chúa: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta.” (Mt 7,12)

Hạnh tích: Rosa rất thương người nghèo và luôn lấy những gì mình có để lo cho người nghèo, ngay cả những thứ ngài cần dùng đến. Lần nọ, Rosa đã lấy những thước vải mà mẹ đã đưa cho ngài để may lúp, tạp dề và quần áo, mà trao cho hai người phụ nữ nghèo nhưng đức hạnh. Nhưng Thiên Chúa không để thánh nhân phải thiệt thòi, Ngài luôn dùng những cách lạ thường để giúp Rosa bởi vì thánh nữ luôn tin tưởng vào Chúa.

Suy niệm: Ai sống ở đời này cũng mong nhận được sự tử tế và những điều tốt lành từ người khác. Thiên Chúa là Đấng nhân từ và rộng lượng sẽ ban cho ta tất cả những gì tốt đẹp và cần thiết nếu ta biết nài xin và tin tưởng vào Người. Nhưng những ơn lành chẳng thể nào đổ xuống được nếu như ta chẳng biết mở tay để nhận lấy, và mở tay để chia sẻ với tha nhân. Có câu nói: “Cứ cho đi rồi sẽ nhận lại còn nhiều hơn thế” quả không sai, Thiên Chúa tình yêu sẽ ban cho ta còn nhiều hơn những gì ta đã chia sẻ cho người khác không chỉ ở đời này mà còn ở đời sau nữa.

Thánh Luy Gonzaga xuất thân trong một gia đình quý tộc, đã chia sẻ những gì mình có cho những đứa trẻ mồ côi nghèo hèn, cùng phục vụ các anh em trong dòng Tên khi nhà Dòng bị nhiễm dịch cho đến khi nhiễm bệnh mà chết. Một vị thánh trẻ với 23 năm sống trên trần đời đã làm tất cả những điều có thể cho người khác vì tình yêu dành cho Chúa và cho tha nhân. Thánh Rosa cũng đã không phân biệt khi đối xử với bất kỳ ai, ngài sẵn sàng cho đi tất cả mà chẳng tính toán, chẳng đòi hỏi điều kiện, bởi thánh nhân luôn tin tưởng nơi Chúa.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xin giúp con biết ý thức mọi ơn lành con được lãnh nhận nhưng không từ nơi Ngài là để con có điều kiện chia sẻ cho những ai đang cần đến. Hôm nay, con muốn học theo gương của thánh Rosa và thánh Luy Gonzaga luôn mau mắn chia sẻ, giúp đỡ nhu cầu của tha nhân, cụ thể là những chị em sống bên cạnh con. Amen


Luật vàng xử thế là đây
Muốn người hành xử tròn đầy với ta
Yêu thương, ngay thẳng, thật thà
Làm cho người khác như là cho ngươi
Hy sinh tận tụy vui tươi
Thước đo bác ái là nơi lòng mình.


114.864864865135.135135135250