24/07/2018 -

Lời Chúa - hàng ngày

967
Thứ Ba tuần XVI thường niên

Thứ Ba tuần XVI Thường Niên

Mt 12, 46-50

(Mc 3,31-35 ; Lc 8,19-21)

Vinh dự của người thi hành ý Chúa

 

(46) Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. (47) Có kẻ thưa Người rằng : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy". (48) Người bảo kẻ ấy rằng : "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" (49) Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : "Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. (50) Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi".

 SUY NIỆM

Đoạn Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, giúp chúng ta dễ dàng nhận ra hai nhóm người đang hiện diện quanh Chúa Giêsu : Nhóm thứ nhất là đám đông dân chúng, nhóm này xét về mặt thể lý thì họ đang thật gần Chúa Giêsu, đến nỗi khó ai có thể dời họ đi ra xa hơn để lại gần Chúa Giêsu, nhưng về mặt tương quan xem ra họ lại rất xa Chúa Giêsu ; Nhóm thứ hai là mẹ và anh em của Chúa, nhóm này đang ở cách xa Chúa về mặt thể lý, họ muốn nối gần không gian để vào gặp Chúa mà không được, đành phải nhờ đám đông nhắn tin vào “…có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy", nhưng về mặt tương quan thì nhóm này lại thật gần Chúa, họ là Mẹ và anh em của Chúa.

Trong bối cảnh đối diện với hai nhóm người khác nhau về tương quan với Chúa Giêsu. Chúa đã đưa ra một điều lệ quan trọng mời gọi tất cả những ai muốn đi vào trong tương quan mật thiết với Chúa như Mẹ và anh em của Ngài đều có thể được. Chúa nói : ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Như vậy, chỉ có một điều kiện duy nhất để nối kết tương quan thiết thân với Chúa Giêsu và với nhau như gia đình, đó là “thi hành ý muốn của Chúa Cha” mà thôi.

Vấn đề khó khăn cho chúng ta ngày hôm nay ở chỗ, làm thế nào để chúng ta nhận ra được Thánh Ý của Thiên Chúa và làm sao để chúng ta mau mắn thi hành Ý Ngài ?

Tông Huấn Lời Chúa (Verbum Domini) nhắc cho chúng ta hình ảnh của Mẹ Maria, một mẫu gương thi hành Thánh Ý Thiên Chúa, đã được Chúa Giêsu ca khen trong bài Tin Mừng hôm nay.

Ở số 27 Tông Huấn ghi lại :  “Chúng ta cần nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria… Từ khi Truyền Tin đến ngày Hiện Xuống, Mẹ luôn tỏ ra là một phụ nữ hoàn toàn sẵn sàng với ý muốn của Thiên Chúa… Mẹ vâng phục Lời Chúa vô điều kiện (Lc 1,38). Đức tin vâng phục của Mẹ, đặt cuộc đời Mẹ từng giây từng phút trước sáng kiến của Thiên Chúa. Là Trinh Nữ lắng nghe, Mẹ sống hoàn toàn hoà điệu với ý muốn Thiên Chúa… Mẹ là hình ảnh của Giáo Hội đang chăm chú lắng nghe Lời Thiên Chúa… Mẹ cũng là biểu tượng cho việc mở lòng ra với Thiên Chúa và với tha nhân, việc lắng nghe tích cực của Mẹ đã đưa đến việc nội tâm hoá và hấp thụ Lời Thiên Chúa…”

Ở số 28 Tông Huấn thêm : “Mẹ Maria rất quen thuộc đối với Lời Thiên Chúa. Có thể nói bức chân dung của tâm hồn Mẹ, hoàn toàn được dệt nên bằng các sợi chỉ Kinh Thánh, những sợi chỉ rút ra từ Lời Thiên Chúa... Mẹ nói năng và suy nghĩ nhờ Lời Thiên Chúa, Lời Thiên Chúa trở thành lời của Mẹ, và lời của Mẹ phát sinh từ Lời Thiên Chúa… Tư tưởng của Mẹ hoà điệu với tư tưởng của Thiên Chúa, ý muốn của Mẹ hệ tại ý muốn của Thiên Chúa...

Khi chiêm ngưỡng Mẹ Maria hoàn toàn được uốn nắn bởi Lời Chúa, chúng ta khám phá ra rằng cả chúng ta nữa, chúng ta cũng được mời gọi bước vào Mầu Nhiệm Đức Tin, nhờ đó Chúa Giêsu đến cư ngụ trong đời sống chúng ta… Thánh Ambrosio nói : vì điều gì đã xảy ra cho Đức Maria cũng có thể xảy ra nơi chúng ta mỗi ngày, khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa và khi cử hành các Bí tích…”.

Vâng, tiến trình tìm kiếm Thánh Ý Chúa quả là một tiến trình đòi nhiều hy sinh, nhưng việc thi hành Thánh Ý Chúa còn đòi nhiều hy sinh gấp bội. Trong cuộc đời, nhiều lúc chúng ta cũng cảm nhận như Thánh Phaolô, “điều tôi muốn tôi lại không làm, điều tôi không muốn tôi lại làm”. Hành trình từ cái đầu đến quả tim và đôi bàn tay là một hành trình dài và thật khó khăn. Nhiều lúc chúng ta cũng nhận ra được Ý Chúa, nhưng từ bỏ ý mình làm theo Ý Chúa thật không dễ chút nào. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng, phần thưởng dành cho người thi hành Thánh Ý của Thiên Chúa là được trở nên nghĩa thiết với Ngài, trở nên Mẹ và anh chị em của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con dám hành động
theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Thánh Ý Chúa.

Xin dạy con biết chỉ tìm theo Thánh Ý Chúa một cách vô điều kiện,
vì xác tín rằng :

Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con,
Chúa ngàn lần quảng đại hơn con,
và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con.

 Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con dám liều thân quyết hành động theo Chúa
mà không tính toán thiệt hơn.

Lạy Chúa
Con xin dâng những hy sinh làm cho tim con rướm máu,
Xin cho con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt
của người một người hết lòng đi theo Chúa,

và chỉ tìm Thánh ý Chúa mà thôi.

Amen

 

114.864864865135.135135135250