06/12/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

138
Thứ Bảy tuần I mùa Vọng
Cánh đồng truyền giáo muôn nơi
Đòng đòng trĩu hạt chờ người gặt thu.
Niềm trăn trở Chúa Kitô:
Chung lòng, chung sức môn đồ ra đi.

Ngước trông lên Chúa từ bi
Khơi lòng nhiệt huyết, thực thi ý Ngài.


Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250