22/05/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

642
Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh (thơ)
Cùng vui cất tiếng ngợi ca
Tình CHA rất đỗi đậm đà thương yêu
Tuôn đổ hồng phúc thật nhiều
Cho ai cầu khẩn mọi điều ngang qua:
DANH THẦY rất đẹp lòng CHA
Vững lòng trông cậy, thật thà nguyện xin
* * *
Cúi mình con ước, con tin
CHA thương giữ gìn, con thuộc về CHA.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250