10/07/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

1184
Thứ Bảy tuần XIV thường niên (thơ)


Anh em đừng sợ người ta
Không gì không bị lộ ra giữa trần.
Sợ gì người giết xác thân
Hãy tôn sợ Đấng giết phần hồn luôn.
Nhớ rằng mình quý giá hơn
Muôn vàn chim sẻ bay vờn không trung.
Hãy tin và hãy tuyên xưng
CHA và THẦY sẽ ở cùng luôn luôn.


Bé Con Tê-rê-sa

 

114.864864865135.135135135250