23/07/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

1068
Thứ Bảy tuần XVI thường niên (thơ)


Nước trời ví chuyện người kia
Vãi gieo hạt giống và kìa cầu may.
Anh ta ngủ - thức, đêm – ngày
Hạt kia từng bước đổi thay nảy mầm
Kẻ thù gian ác âm thầm
Gieo vào giữa lúa hạt thâm cỏ lùng
Ông chủ kiên nhẫn vô cùng
Đợi hai thứ đến khi bung vụ mùa.
***
Hãy suy Lời Chúa, đừng đùa
Kẻo vào lửa chết, kẻo thua địch thù.


Bé Con Têrêsa

114.864864865135.135135135250