20/11/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

109
Thứ Bảy tuần XXXIII thường niên
 
Thứ Bảy tuần XXXIII Thường Niên
Lc 20, 27-40

Chúa Giêsu vị thầy siêu việt

27 Có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Chúa Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Chúa Giêsu : "Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này : Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình.29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.30 Người thứ hai,31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào.32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết.33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?"

34 Chúa Giêsu đáp : "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.37 Còn về vấn đề kẻ chết chỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp.38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống".39 Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói : "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm".40 Thế là, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.


SUY NIỆM

Chúng ta cùng chiêm ngắm chân dung Chúa Giêsu vị thầy siêu việt, nhà giáo tuyệt vời, qua phương pháp giảng dạy mà bài Tin Mừng hôm nay miêu tả, với đề tài “sự sống đời sau” mà nhóm Sađốc đặt ra cho Chúa Giêsu.

Bối cảnh bài Tin Mừng hôm nay cho thấy, Chúa Giêsu đã lên đến Giêrusalem chuẩn bị bước vào cuộc thương khó. Đọc lại vài câu trước kế tiếp của đoạn Tin Mừng này (c.19), thánh Luca miêu tả các mối mâu thuẫn của các thầy dạy trong dân Do Thái với Chúa Giêsu đã bắt đầu nảy sinh, chắc hẳn do sự hiện diện và giảng dạy của họ khác xa với sự hiện diện và giảng dạy của Chúa Giêsu, vì thế…“các kinh sư và thượng tế tìm cách tra tay bắt Ðức Giêsu, nhưng lại sợ dân”... Như vậy, chúng ta có thể hình dung được hành trình sứ vụ công khai của Chúa Giêsu hôm nay đã dần kết thúc. Và chúng ta cũng có thể hình dung ra gương mặt của vị thầy Giêsu khi so sánh với những vị thầy khác trong dân.

Với bối cảnh trên chúng ta nhận ra rằng, “về nghiệp vụ chuyên môn giảng dạy”, Chúa Giêsu đã có 3 năm kinh nghiệm. Về “chuyên ngành giảng dạy”, Chúa Giêsu chú trọng vào giáo lý tình yêu cứu độ. Về “đối tượng giảng dạy”, Chúa Giêsu không loại trừ đối tượng nào, ngài đặc biệt quan tâm đến những người nghèo khổ, những người yếu thế, những kẻ tội lỗi, và những thành phần thấp cổ bé miệng như bà góa, em thơ...

Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay thánh Luca lại miêu tả về đối tượng được Chúa Giêsu giảng dạy khá đặc biệt, đó là những người thuộc nhóm Sađốc. Thành phần của nhóm Sađốc gồm hầu hết là những nhà quý tộc, những tư tế, những người thuộc giai cấp lãnh đạo và thống trị trong dân. Có thể nói về mặt nào đó họ là các bậc thầy, họ đã rất khôn khéo chọn một đề tài “nhạy cảm” và “thu hút” lúc bấy giờ chiếu theo luật lệ. Họ đưa ra một tình huống, một câu hỏi có hai hướng buộc Chúa Giêsu trả lời, và hướng trả lời nào cũng có lợi cho họ. Nếu Chúa Giêsu thuận với họ, thì họ hoàn toàn có lợi vì Chúa Giêsu đang thu phục nhân tâm rất mãnh liệt, và quần chúng nhân dân sẽ theo họ ; nếu Chúa Giêsu nghịch với họ thì họ có ưu thế để dồn Ngài vào “bước đường cùng” và họ thắng cuộc trước mắt dân.

Chúa Giêsu vị thầy tuyệt vời đã cho họ thấy “phương pháp giảng dạy của Ngài rất hay” : Ngài dùng chính đề tài mà họ lấy thử Ngài để Ngài dạy cho họ về giáo lý của Ngài, Ngài phân tích đề tài thành các vấn đề nhỏ và chỉ ra cho họ cái sai. Phương pháp giảng dạy của Ngài nhắm đến thu phục nhân tâm, chứ không nhắm đến chỉ trích, quát nạt và đối đầu.

Nhóm Sađốc đặt ra một tình huống nan giải để minh chứng “không có sự sống lại của thân xác”, Chúa Giêsu xác quyết rất rõ ràng : Có sự sống lại ở đời sau, nhưng không phải tất cả mọi người đều được hưởng. Ngài quả quyết chỉ “những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau” mới xứng đáng được hưởng. Chúa Giêsu khẳng định điều này nhiều lần trong Tin mừng, Ngài đã nhắc tới tiêu chuẩn để hưởng sự sống đời sau đó là tiêu chuẩn của tình yêu mà Ngài đã giảng dạy bấy nay. Trong ngày đó Chúa sẽ phân loại và tuyển chọn giữa chiên và dê, giữa lúa và cỏ lùng, giữa cá tốt và cá xấu…

Chúa Giêsu vừa giải quyết cho nhóm Sađốc về vấn đề họ đặt ra là có sự sống lại. Nhưng họ lại đưa ra một tình huống một bà vợ có bảy người chồng, và bảy người ấy là anh em ruột của nhau, thế thì họ sẽ sống như thế nào sau khi họ sống lại. Chúa Giêsu lại xác quyết cho họ thấy rằng : Sự sống đời sau khác với sự sống đời này. “Họ không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng”. Ngài giải thích sự kiện rằng : “Họ không thể chết nữa”, nên việc sinh con đẻ cái, việc cưới vợ lấy chồng đâu còn ý nghĩa. “Họ được ngang hàng với các thiên thần”. Nghĩa là họ được dự phần vào sứ vụ mới là ca ngợi, tôn vinh và phụng thờ Thiên Chúa. Điều này cũng có nghĩa là đời sống của những người quá cố nằm ngoài sự tìm hiểu của khoa học và tri thức thông thường.

Chúa Giêsu còn dùng chính sách luật của họ, những điều họ tin và giữ để dạy họ. “Còn về vấn đề kẻ chết chỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống".

Như vậy với đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra chân dung nhà giáo tuyệt vời Giêsu. Ước gì mỗi người chúng ta cũng chạy đến và học với Ngài, tin vào Ngài để được sự sống đời đời.

 
Xin hãy dẫn dắt con đi từ cõi chết đến sự sống, từ lầm lạc đến chân lý.
 Xin hãy dẫn dắt con đi từ thất vọng đến hy vọng, từ sợ hãi đến tín thác.
 Xin hãy dẫn dắt con đi từ ghen ghét đến yêu thương, từ chiến tranh đến hòa bình.
 Xin hãy dạy con biết sống đẹp đời này, để xứng đáng hưởng sự sống mai sau.
Amen

 
114.864864865135.135135135250