28/02/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

879
Thứ Hai tuần II Mùa Chay

Thứ Hai tuần II Mùa Chay

Lc 6,36-38

Như CHA của anh em…

 

(36) "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em Ðấng nhân từ. (37) Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. (38) Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy".

 SUY NIỆM

 

Nhân vô thập toàn, ai dám chắc mình không bao giờ phạm sai lầm? Câu nói: “con người làm lầm lẫn” cho thấy lỗi phạm dường như gắn liền với thân phận hữu hạn của chúng ta. Điều đáng nói ở đây là chúng ta làm gì khi sai lỗi hoặc có thái độ nào trước khuyết điểm của tha nhân. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về lòng nhân từ. Ngài mời gọi chúng ta noi theo mẫu gương từ nhân của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã thuật lại một Thiên Chúa quá ư vĩ đại trong việc thể hiện lòng nhân hậu và sự tha thứ. Và Con Thiên Chúa đã mang lấy thân phận con người để nói cho thế giới nghe, làm cho nhân loại thấy và sống để con người có thể đụng chạm đến Ngài mà nhận ra Đấng nhân từ. Thiên Chúa là Đấng ngàn trùng chí thánh nhưng đã không mệt mỏi trước tội lỗi và bội phản của con người mà tha thứ hoài mãi. Thiên Chúa nhân từ vì tự bản tính của Ngài là thế và Ngài cũng sẽ ban thưởng cho ai biết sống nhân hậu và quảng đại với anh em mình.

Lời Chúa hôm nay đang chất vấn mỗi người về cách chúng ta đối xử với lỗi lầm của tha nhân hay khi bị xúc phạm. Theo lời Chúa dạy, sống nhân từ là không gièm pha hay lên án khuyết điểm, thiếu xót của người khác. Người có lòng nhân từ không xét đoán người lầm lỗi nhưng bao dung đón nhận và tha thứ. Tha thứ là hành động cởi nút dây đang cột trói và gây đau đớn tâm hồn tha nhân. Mở lòng đón nhận khiếm khuyết của tha nhân như việc thả một phao cứu sinh cho người đang chới với đuối nước giữa dòng. Lòng nhân từ thắm đượm sự hiền hòa mang sức sống, làm cho đời đượm thấm ân tình. Người nhân từ luôn được mọi người chào đón và yêu mến. Cuộc sống của họ chan hòa niềm vui và hạnh phúc. Đây là phần thưởng Thiên Chúa đong trả lại cho người nhân từ, là đấu không chỉ đủ lượng đã dằn đã lắc nhưng còn đầy tràn chan chứa, vượt quá sự công bình của con người.

Lạy Chúa, chúng con ý thức bản tính yếu hèn của chúng con rất dễ lầm lỗi và cần đến ơn tha thứ của Ngài. Nếu không được Chúa tha thứ, không được người khác bỏ qua lỗi phạm, cuộc sống của chúng con sẽ đầy đau khổ và buồn tủi. Xin cho chúng con ghi nhớ bài học về lòng nhân từ hôm nay Chúa dạy chúng con, để biết noi gương Ngài mà sống hiền hòa, nhân hậu với hết mọi người và trông chờ ơn tha thứ nơi lòng thương xót của Ngài đối với chúng con. Amen.

Nguồn : ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc

114.864864865135.135135135250