05/07/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

536
Thứ Hai tuần XIV thường niên (thơ)


Chúa ta quyền phép cực cao
Chỉ mới chạm vào tức khắc khỏi ngay
Kìa bà loạn huyết hôm nay
Bao năm đau khổ sầu cay bệnh nhiều
Chạm vào Thiên Chúa tình yêu
Tội thì sạch hết, bệnh nhiều tan bay
Đức tin thần dược cực hay
Chữa toàn bệnh khó cao tay tuyệt vời
Ôi Thiên Chúa rất tuyệt vời
Con tin kính Chúa trọn đời con đây.


Bé Con Tê-rê-sa
 

114.864864865135.135135135250