20/09/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

549
Thứ Hai tuần XXV thường niên

Thứ Hai tuần XXV Thường Niên

Lc 8, 16-18

Luật sống cho cá nhân

 

(16) Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. (17) Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. (18) Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất".

SUY NIỆM

Suốt hành trình sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã chỉ dạy cho mọi người biết những điều cần phải thực thi trong tương quan giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với nhau. Và hôm nay, chỉ với ba câu ngắn ngủi, Chúa Giêsu chỉ dẫn cho con người về luật sống cá nhân, mỗi người phải suy nghĩ về mình và thể hiện mình như thế nào cho đẹp ý Chúa.

1.    Câu đầu tiên Chúa nói : “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” Với câu nói này, Chúa Giêsu nhắc nhở mọi người ý thức về bản chất của chính mình nhiệm vụ để thực thi bản chất ấy.

Cũng như bản chất của đèn là dùng ánh sáng xóa tan đi bóng tối. Với bản chất ấy, nhiệm vụ của đèn là chiếu sáng, nhiệm vụ của người thắp đèn là phải đặt đèn nơi cao, để đèn trên giá, cầm đèn trên tay, giữ đèn cháy sáng… Cũng vậy, bản chất của người Kitô hữu là “họa lại hình ảnh một Chúa Kitô khác”, làm cho mọi người nhận ra gương mặt của chính Thiên Chúa nơi cuộc sống của mình. Không ai chấp nhận đi theo Chúa mà lại từ chối tuyên xưng danh ngài.

Khi dùng cụm từ “chẳng có ai…”, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh cho mọi người biết việc ý thức thể hiện bản chất là quy luật thông thường, là một điều hiển nhiên của một con người. Khi không còn chiếu sáng, đèn mất hết giá trị. Khi không thể hiện bản chất Kitô hữu của mình, thì giá trị của người Kitô hữu cũng chẳng còn. Theo lẽ thường thì chẳng có ai lại quên bản chất của mình, vì nếu quên đi bản chất thì người đó thành người khác, sinh vật đó thành sinh vật khác.

2.    Tiếp theo Chúa nói : “Chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng”. Điều đầu tiên Chúa dạy là phải ý thức bản chất của mình, điều thứ hai không kém quan trọng, đó là đôi khi việc ý thức về bản chất của mình rất rõ ràng, nhưng lại có thái độ “che giấu”. Thái độ che giấu là thái độ giả hình, giả tạo, không dám sống thật. Suy nghĩ về thái độ “che giấu” con người có lúc mắc phải thường ở dưới ba khía cạnh : đó là “che giấu” trước Thiên Chúa, “che giấu”với người khác, có khi che giấu” ngay cả với chính bản thân mình. Thái độ này làm cho con người “ảo tưởng” về mình, mình chẳng có gì mà “tưởng là có”, đang tội lỗi mà tưởng mình công chính, đang yếu đuối mà tưởng mình mạnh mẽ, đang sa rời bản chất mà tưởng mình thực thi. Chúa nhắc nhở, tất cả những điều “che giấu” ấy sẽ bị đưa ra ánh sáng. Tất cả những gì thuộc bản chất đều phải được thể hiện trước nhan Thiên Chúa và trước mọi người. Như thế chỉ có một con đường duy nhất, là sống chân thật. Vì sự thật thì luôn hiển hiện như chính nó là.

3.    Cuối cùng, Chúa Giêsu cho thấy, việc con người quên đi bản chất của mình, việc con người không sống thật với bản chất của mình, thường có nguyên do của nó. Vì thế, Chúa dạy : “Hãy để ý tới cách thức anh em nghe”. Như chúng ta đã biết, trong những câu ngay trước của đoạn Tin Mừng này (Lc 8,5-15), Chúa Giêsu vừa nói về dụ ngôn người gieo giống. Hạt giống lời Chúa được gieo xuống, sẽ sinh hoa trái như thế nào tùy theo cách thức người ấy nghe và đón nhận lời Chúa. Cuộc sống chúng ta nên như thế nào là do việc chúng ta đã nghe Lời Chúa như thế nào.

Nếu nghe Lời Chúa cách sâu sắc thì chắc chắn phải ý thức về bản chất và sứ mạng của mình như Chúa đòi hỏi. Nếu nghe Lời Chúa với tất cả tấm lòng thì chắc chắn cũng sẽ sống thật, không che giấu cũng chẳng giả hình. Nếu nghe Lời Chúa cách chăm chú thì sẽ không còn sống ảo tưởng, không xa rời chân lý. Và hoa trái sẽ đạt được là “ai đã có, thì được cho thêm”, kẻ đã thiếu thốn do không biết nghe Lời Chúa thì “ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất”. Ai đã có ân nghĩa, có tín thành, có chú tâm lắng nghe Lời Chúa hằng ngày, chắc chắn Lời Chúa sẽ làm cho lớn lên, sẽ được thêm ân phúc, thêm hiểu biết, thêm sống tốt lành hơn. Như vậy, hãy kiểm tra lại thái độ nghe Lời Chúa của chúng ta để biết rõ tại sao chúng ta lại lơ là về bản chất và nhiệm vụ của mình ; tại sao chúng ta lại không dám sống thật với Chúa, với người khác, với chính mình ; tại sao chúng ta sống ảo tưởng.

Ước chi khi nghe Lời Chúa hôm nay, chúng ta biết kiểm tra lại luật sống cá nhân mà Chúa muốn cho chúng ta thực hiện. Ước chi mỗi ngày chúng ta biết để tâm lưu ý đến cách thức nghe và sống Lời Chúa. Ước chi ngọn đèn Kitô hữu của mỗi người luôn chiếu sáng, luôn giúp người khác nhận ra chính Thiên Chúa hiện diện sống động.

Lạy Chúa,

Từ ngày con nhận Bí Tích Rửa Tội,

Con đã được Chúa đồng hành,

Trong những ngày nắng tốt và cả những đêm sa mù.

Xin cho con yêu mến Chúa và sống trung thành.

Chúa đã chiếu soi đời con,

Xin cho con chiếu tỏa ánh sáng Chúa trên những người chúng con gặp gỡ.

Chúa đã dùng lời hằng sống mà nuôi sống con,

Xin cho con trung thành nghe Lời Chúa,

Xin cho con dám sống Lời Chúa,

Dám làm cho Lời Chúa sinh hoa trái là những việc lành trên cuộc đời con.

Amen.

 

114.864864865135.135135135250