25/04/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

931
Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh (2)

Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh

Lc 24,35-48

"niềm vui và bình an của Chúa phục sinh"

 

Cùng với lời chào Bình an

Chúa hiện diện giữa cộng đoàn anh em.

Đẩy lui sợ hãi, đêm đen,

Lòng tin, sức mạnh vững bền lên ngôi!

 

Trở nên nhân chứng muôn nơi

Gieo niềm hy vọng cho đời sáng tươi.

114.864864865135.135135135250