24/02/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

812
Thứ Năm tuần I Mùa Chay (thơ)
Chúa dạy rằng, cứ xin thì sẽ được
Cứ kiếm tìm thì sẽ thấy ngay thôi.
Cứ gõ cửa, cửa sẽ mở đón mời.
Con cái Chúa cứ kiên trì cầu khẩn.
   * * *
Vì tình Ngài, rộng sâu hơn biển thẳm
Trái tim Ngài, rất vô lượng từ bi.
Cứ xin đi, đừng nghi ngại làm gì
Cha nhân hiền sẽ ban điều tốt nhất.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250