07/12/2023 -

Lời Chúa - hàng ngày

793
Thứ Năm tuần I mùa Vọng.

THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG

Mt 7,21.24-27

 
Lời Chúa: “Không phải bất cứ ai thưa: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa” là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)

Hạnh tích: Với cha thánh Đa minh, Nước Trời quả thật cao trọng, ngài không những khát khao cho chính mình, nhưng còn cho cả tha nhân. Vì thế trong suốt cuộc đời, ngài không bao giờ tách biệt việc cầu nguyện với sứ vụ thi hành ý Chúa. Ngài gắn bó mật thiết cả hai với nhau. Chính những lúc ở với Chúa, nơi ngài như nạp được đầy năng lượng của tình yêu: yêu Chúa, yêu người và tràn đầy sức mạnh ra đi khắp nơi để rao truyền Chân Lý là Đức Ki-tô. (x. Thánh Phụ Đa Minh_Đấng Sáng Lập Dòng Giảng Thuyết. Trang 245. của Lm. Giu-se Nguyễn Tri Ân. OP.)

Suy niệm: Đức Giêsu đã dùng hình ảnh người khôn xây nhà trên đá để mời gọi mỗi người phải biết xây dựng đời mình trên nền tảng nghe và thực hành Lời Chúa. Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức trong lời cầu nguyện, bởi không phải đến với Chúa chỉ để dâng những lời thân thưa rồi bắt Chúa thực hiện những gì chúng ta muốn.

Cha thánh Đa Minh với lòng yêu mến Chúa nồng nhiệt đã giúp ngài trở nên khí cụ đắc lực của Chúa. Cha đã để cho chính Lời Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời mình. Lời Chúa còn được thấm sâu trong chính những kinh nghiệm sống của ngài. Để từ đó, cha nói với mọi người về Chúa và lời nói của cha có sức thu hút những người lạc giáo về với Chúa.

Lời cầu nguyện cần phải kèm theo việc thực hành ý Chúa, vì khi thực hành ý của Người cũng chính là ta đang tuyên xưng đức tin và sống tâm tình phó thác đời ta trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Ta đã đặt nền tảng đời sống của ta vào đâu? Lời Chúa có sức biến đổi ta trở nên người nhiệt tâm Loan báo Tin Mừng của Chúa không?

Ý lực sống trong ngày:  Xin Lời Chúa hướng dẫn con trong tư tưởng, lời nói và hành động để con luôn làm theo ý Chúa. Hôm nay, xin Chúa cho con biết dừng lại một phút trước khi bắt đầu một công việc để cho dẫu gặp phải điều con thích hay không thích, thì con vững lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa. Amen.

Khôn ngoan chọn chỗ dựng nhà
Trên nơi đá tảng để mà bền lâu
Kẻ ngu suy tính chẳng sâu
Xây nhà trên cát có đâu vững vàng.
* * *
Lắng nghe lời Chúa thì ngoan
Thực thi Lời Chúa thì hoàn hảo hơn!

 
114.864864865135.135135135250