03/06/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

768
Thứ Năm tuần IX thường niên (thơ)
Điều răn nào đứng hàng đầu?
“Luật yêu” là luật thâm sâu mọi chiều.
Yêu Chúa trên hết mọi điều,
Với anh em cũng dành nhiều tình thương.
Yêu người khắp chốn nghìn phương,
Như yêu thân vậy, trọn đường Chúa mong.
Xin Lời Chúa thánh hóa lòng,
Yêu người, mến Chúa khát mong nước trời.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250