30/03/2023 -

Lời Chúa - hàng ngày

1202
Thứ Năm tuần V Mùa Chay.

THỨ NĂM TUẦN V MÙA CHAY

Ga 8,51-59

Lời Chúa: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết." (Ga 8, 51).

Hạnh tích :
Cha Thánh Đa Minh là người luôn thiết tha với Lời Chúa. Ngài đã tuân giữ giới luật yêu thương bằng những việc làm cụ thể. Chẳng hạn như khi xảy ra nạn đói, cha Đa Minh đã bán cuốn sách bằng da mà ngài rất quý để lấy tiền giúp người nghèo. (Nguồn: X. Donald J.Goergen,OP, Chuyện về một nhà giảng thuyết (Gò Vấp: Học Viện Đa Minh, 2016), tr. 33)

Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nói đến giá trị và hiệu quả của việc tuân giữ lời Đức Kitô. Lời Chúa là Lời đem lại sự sống, có sức biến đổi tâm hồn con người. Nếu ta biết mở lòng đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành, ta sẽ được biến đổi để trở nên tốt hơn và được hưởng sự sống đời đời. Chỉ có yêu mến Chúa, ta mới có thể tuân giữ Lời Người.

Cha Thánh Đa Minh là con người luôn say yêu Chúa và hằng tuân giữ Lời Chúa cách tuyệt vời. Mặc dù ngài không còn sống trên trần gian nhưng tinh thần của ngài vẫn còn lưu chảy trong huyết quản của anh chị em Đa Minh. Và giờ ngài đang được hưởng sự sống đời đời trên thiên quốc.

Tuân giữ Lời Chúa đem lại cho ta sự sống đời đời. Vậy mỗi người chúng ta đã chọn Lời Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc đời chưa hay vẫn còn chọn theo điều gì khác?

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng nơi con lòng yêu mến Chúa và giúp con biết thực hành Lời Chúa mỗi ngày, hầu con luôn được kín múc tràn đầy sức sống thần linh và được hưởng sự sống muôn đời. Ngày hôm nay con sẽ dành thêm 15 phút đọc Kinh Thánh và làm một việc hi sinh âm thầm để cầu nguyện cho những người khô khan, nguội lạnh với Lời Chúa. Amen.
 
Giêsu Hằng Hữu đời đời
Phúc cho ai giữ Lời Người truyền ban
Sống như Chúa dạy bình an
Được như Chúa hứa vạn ngàn phúc vinh.
* * *
Ai yêu mến Chúa trọn tình
Niệm suy Lời Chúa, sống Tin Mừng Ngài.
114.864864865135.135135135250