20/06/2024 -

Lời Chúa - hàng ngày

1508
Thứ Năm tuần XI thường niên.

THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Mt 6,7-15
 

Lời Chúa: “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” (Mt 6, 13)

Lời thánh Raymunđô Penhapho: Vì anh em được Chúa chấp nhận và thương mến, thế nên sự trong trắng và đạo đức của anh em phải được thanh luyện thêm qua nhiều gian khổ để được hoàn toàn thuần khiết.[1]

Suy niệm: Vì biết rõ sự yếu đuối, bất toàn, lỗi tội của con người trong thân phận phàm nhân, Chúa Giêsu đã dạy ta lời cầu nguyện tuyệt đẹp xin Chúa Cha gìn giữ ta khỏi sa chước cám dỗ và giúp ta khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn của chính mình. Khi càng ý thức sự của mình, ta càng phải cố gắng vượt lên. Tự sức ta không thể làm được, bởi thế, ta cần tìm đến nương tựa vào Chúa.

Thánh Raymunđô Penhapho, vị Bề trên Tổng quyền thứ ba của Dòng Anh Em Giảng Thuyết, đã hướng dẫn và mời gọi anh em trong dòng nhận thức về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người; đồng thời tiếp tục nhắc nhở anh em lưu tâm thanh luyện cõi lòng cho ngày càng hoàn thiện. Và rồi, chính cuộc đời thánh Raymunđô đã là chuỗi ngày canh tân bản thân liên lỉ trong Đức Kitô. Bên cạnh đó, thánh nhân còn giúp người khác sám hối và trở về với Chúa.

Mỗi lần duyệt xét lại đời mình, ước gì mỗi người chúng ta can đảm nhìn nhận những yếu đuối, vấp ngã của bản thân trước mặt Chúa. Nhờ đó, ta dám thân thưa tất cả với Người, khấn xin ơn Chúa đỡ nâng ta trong việc nỗ lực tự đào luyện mỗi ngày, để ta không bao giờ còn tránh né sự thật và tìm cách che giấu những khiếm khuyết nơi mình.

Ý lực sống: Lạy Chúa, con người con thật yếu đuối và bất toàn. Xin Chúa gìn giữ con khỏi sa chước cám dỗ. Hôm nay, con sẽ kết hợp với Chúa trong mọi việc để cầu nguyện cho những người đang xa lìa đức tin. Con cũng sẽ sẵn sàng nhận lỗi và xin lỗi, đồng thời quyết không cố chấp tranh cãi hơn thua với bất kỳ ai. Amen.
 
 


 

“Lạy Cha chúng con ở trên trời”,
Giê – su muốn con đọc không ngơi.
Thưa lên Cha hiền khi cầu nguyện, 
Có Chúa là Cha. Thật tuyệt vời!

Giờ con hạnh phúc quá Chúa ơi!
Con là con Chúa. Thật tuyệt vời!
Giúp con sống xứng là con Chúa,
Làm rạng danh Cha khắp muôn nơi.

 
[1] Phần riêng Dòng Đa Minh, Các bài đọc Kinh Sách“Trích thư thánh Rây-mun-đô, linh mục”, 26/10/2023, https://kinhsach.thinhviendaminh.net/thanh-raymundo-penyafort

 

114.864864865135.135135135250