16/06/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

1196
Thứ Năm tuần XI thường niên.

THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Mt 6,7-15
 

Lời Chúa: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại” (Mt 6,7)

Hạnh tích: Tâm trí của Rosa đã hấp thụ hoàn toàn vào sự cầu nguyện, nên trong lúc Rosa ngủ, người ta thường nghe ngài lặp lại những lời kinh nguyện mà ngài đã đọc trong ngày.

Suy niệm: Lời cầu nguyện đẹp nhất là lời cầu nguyện xuất phát từ tấm lòng yêu mến chân thành, khác xa với những lời lải nhải ngoài môi miệng. Vì thế, chính Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ và chúng ta lời Kinh Lạy Cha để có thể thân thưa lên Thiên Chúa là Cha với tâm tình của người con thảo. Với lời kinh “ Lạy Cha” cũng nhắc nhở ta chúng ta có cùng một Cha trên trời và mọi người đều là anh chị em với nhau. Khi yêu mến Cha trên trời, chúng ta sẽ dễ dàng sống tương quan yêu thương, tha thứ với anh chị em của chúng ta.

Thánh Rosa qua những giây phút tương quan mật thiết với Thiên Chúa, cảm nghiệm được niềm vui ngọt ngào khi ở bên Chúa, thánh càng thêm lòng yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì tha nhân.

 

Ý lực sống trong ngày: Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, cảm tạ Cha đã tạo dựng và yêu thương chúng con vô điều kiện. Theo gương thánh Rosa, hôm nay con sẽ đọc lời Kinh Lạy Cha với tâm tình cầu nguyện và ý thức thể hiện tương quan yêu thương với mọi người, cụ thể là chào hỏi, giúp đỡ những chị em mà con không hợp tính và muốn tránh xa. Amen.

 

“Lạy Cha chúng con ở trên trời”,
Giê – su muốn con đọc không ngơi.
Thưa lên Cha hiền khi cầu nguyện,
Có Chúa là Cha. Thật tuyệt vời!

Giờ con hạnh phúc quá Chúa ơi!
Con là con Chúa. Thật tuyệt vời!
Giúp con sống xứng là con Chúa,
Làm rạng danh Cha khắp muôn nơi.

 

 

114.864864865135.135135135250