06/07/2023 -

Lời Chúa - hàng ngày

1734
Thứ Năm tuần XIII thường niên.

THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

Mt 9,1-8
 

Lời Chúa: “Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường.” (Mt 9,2)

Hạnh tích Nhân chứng Bonaventura nói: Cha Đa Minh rất nhiệt thành với các linh hồn. Ngài tỏ lòng thương cảm và trắc ẩn không chỉ đối với các tín hữu, mà còn cả với những lương dân, các dân ngoại và các linh hồn bị kết án trong hỏa ngục. (Học viện Đa Minh, “Chân dung Cha Đa Minh theo các nhân chứng”, trang 53)

Suy niệm: Người bại liệt hôm nay được cứu chữa là nhờ đến sự cộng tác của người khác. Những người đó có thể là thân nhân, bạn bè của người bại liệt. Chính nhờ lòng tin của họ mà người bại liệt được Chúa chữa lành.

Sống trên đời, không ai là một hòn đảo, và nếu có là một hòn đảo, thì hòn đảo ấy phải được liên kết với những hòn đảo khác trong cùng một đại dương. Điều đó càng có ý nghĩa đối với những người sống đời tu Đa Minh chúng ta, khi đời sống cộng đoàn là một trong những cột trụ chính yếu trong tinh thần Dòng. Chúng ta được mời gọi sống cùng, sống vì, sống với chị em. Có những lúc ta sẽ là người bại liệt được khiêng, và cũng có những lúc ta phải “khiêng” người khác đến với Chúa bằng lòng tin của chúng ta.

Cha Đa Minh đã luôn “khiêng” các linh hồn và những người lương dân đến với Chúa. Noi gương Cha thánh, ta cũng xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết mang vác những gánh nặng cho nhau.
 

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xin Chúa thêm nghị lực cho con, để con biết gánh lấy những thương tích của chị em và đưa đến với Chúa và xin Chúa chữa lành. Cụ thể trong ngày hôm nay, con dâng những hy sinh và đọc một kinh Kính Mừng khi thấy một chị em đang gặp buồn phiền. Amen. 


Người ta khiêng kẻ liệt giường
Đến xin Thiên Chúa xót thương chữa lành
Chúa tha luôn cả tội anh
Thế là hồn xác tinh thanh rạng ngời.
***
Đội ơn Chúa cả đất trời
Xin Ngài chữa hết tội đời thân con.

114.864864865135.135135135250