08/07/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

631
Thứ Năm tuần XIV thường niên (thơ)


Sứ ngôn thì phải lên đường
Chữa lành hồn xác, yêu thương con người
Khó nghèo, thanh thoát, vui tươi,
Bình an gieo rắc nụ cười cảm thông
“Anh em nhận lãnh nhưng không
Cho đi không tính hương nồng tỏa lan.
***
Người môn đệ, sống hòa chan
Đẹp ngời ý Chúa rao loan Tin Mừng.


Bé Con Tê-rê-sa

114.864864865135.135135135250