21/09/2023 -

Lời Chúa - hàng ngày

1326
Thứ Năm tuần XXIV thường niên.

Một bình bạch ngọc dầu thơm
Chị kia mang đến sức chân Chúa mình
Chúa thương tha hết tội tình
Lòng thương xót Chúa tái sinh tâm hồn
Lạy Ngài xin xót thương con
Thân phàm hèn yếu hãy còn ô nhơ
Khắc sâu tình Chúa vô bờ
Con xin yêu kính tôn thờ Chúa thôi!
114.864864865135.135135135250