08/04/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

736
Thứ Sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ga 21, 1-14

"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn"

 

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau : Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Điđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo : "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng : "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi : "Này các con, có gì ăn không ?" Họ đồng thanh đáp : "Thưa không". Chúa Giêsu bảo : "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô : "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo : "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn ; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách.

Chúa Giêsu bảo rằng : "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi : "Ông là ai ?" Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ ; Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM

Các bài Tin Mừng trong tuần bát nhật phục sinh càng lúc càng giúp chúng ta xác tín chắc chắn hơn về “màu nhiệm Chúa phục sinh”.

Lần đầu tiên Chúa hiện ra cho các người phụ nữ, Ngài chưa cho họ chạm vào Ngài. Những người nữ ấy còn ngờ ngợ chưa tin, Chúa dùng cách thế thứ nhất bằng việc gọi đích xác tên bà Maria, bà nhận ra Ngài và bà đã tin. Các bà ấy vui mừng chạy đi báo tin cho các môn đệ, nhưng tin báo ấy vẫn chưa thu hút lắm, vì chứng cứ còn mờ nhạt, và đây mới là lần đầu tiên Chúa hiện ra.

Lần thứ hai Chúa hiện ra cho hai môn đệ Emaus, Ngài song hành, đàm đạo, giải thích Kinh Thánh, hai môn đệ này vẫn chưa nhận ra Ngài, cho đến khi Ngài đồng bàn và bẻ bánh cho hai ông. Bằng cách thế thứ hai Chúa lặp lại hành động Ngài đã từng thể hiện với các môn đệ hai ông đã nhận ra Ngài, nhưng khi ấy Ngài lại biến mất.

Lần thứ ba Chúa hiện ra với các môn đệ, Ngài ban bình an cho họ, nhưng họ vẫn “tưởng là ma”... Ngài cho họ chạm vào chân tay và các lỗ đinh của Ngài, Ngài hỏi họ có gì ăn không. Đây là cách thế thứ ba minh chứng Chúa đã sống lại thật, Chúa cho các môn đệ thấy người thật việc thật. Không còn là chuyện ảo giác hay mơ tưởng nữa rồi, Chúa đang sống trong thân xác như các môn đệ đã thấy, đã sờ vào các lỗ đinh và các môn đệ đã tin.

Hôm nay thánh Gioan lại một lần nữa góp thêm vào các chứng cứ về Chúa sống lại, giúp cho niềm tin của chúng ta được củng cố thêm. Chúa phục sinh hiện đến với các môn đệ đang khi các ông chưa xác tín lắm. Các ông quay trở lại với nghề chài lưới của mình, các ông cũng không xôn xao và hứng thú lắm về việc Thầy mình đã sống lại, và đã hiện ra mấy lần rồi... Giữa lúc ấy Chúa phục sinh đến, Ngài ban cho các ông một mẻ cá lạ lùng ngoài tài năng và sức tưởng tượng của các ông. Cách thế mới Chúa minh chứng với các môn đệ đó là Ngài dùng phép lạ để nhắc cho các môn đệ, về hành trình dài các ông cùng đi với Ngài, các ông đã chứng kiến các phép lạ Ngài làm. Rồi Ngài cùng ăn với họ, cùng hiện diện khi các ông làm việc. Bằng cách này mọi người đã biết là Chúa...(c13).

Xác tín Chúa đã sống lại, xác tín Chúa đã chiến thắng thế lực mạnh nhất mà con người phải chịu thua là cái chết, đó là xác tín cần thiết cho mỗi Kitô hữu. Bởi vì khi có được xác tín này, mỗi người Kitô hữu mới có đủ sức mạnh làm chứng cho Chúa trong cuộc đời mình. Ước gì niềm tin vào Chúa phục sinh, giúp chúng ta sống cho Chúa, phục vụ Chúa. Ước gì niềm tin vào Chúa phục sinh giúp chúng ta hăng say lên đường, loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng, Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Xin cho chúng con có một đức tin để chúng con mau mắn làm theo lời dạy của Chúa, như các môn đệ năm xưa, nhờ đó mà các ông đã thu được mẻ cá kỳ diệu.

Lạy Chúa, trong cuộc sống thường ngày, chúng con không dám xin Chúa cất đi những nhọc nhằn, chúng con chỉ xin Chúa ban cho chúng con lòng tin mến, để giữa những nhọc nhằn ấy, chúng con có thể nhận ra được sự hiện diện của Chúa và tìm được niềm vui ơn trợ giúp của Chúa.

Xin cho chúng luôn làm chứng cho niềm tin vào Chúa phục sinh, khi chúng con dám sống quảng đại, yêu thương và hiệp nhất, dám nỗ lực xây dựng Giáo hội Chúa ngày càng vững mạnh hơn. Amen

Minh Thùy

114.864864865135.135135135250