26/02/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

792
Thứ Sáu tuần I Mùa Chay

Thứ Sáu tuần I Mùa Chay

Mt 5, 20-26

Làm hòa

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

SUY NIỆM

Cuối năm vừa qua và cho đến những tháng đầu năm nay, các tín hữu kitô thiểu số ở Trung Đông liên tục bị bách hại. Phương tiện truyền thông hằng ngày đưa tin các người hồi giáo cuồng tín đã sát hại các tín hữu kitô khiến cho một số vì sợ hãi quá đã bỏ nước ra đi hoặc là cải đạo sang Hồi Giáo. Cha Khali Samil một linh mục Dòng Tên chuyên về Hồi giáo học đã nói rằng : “Hồi giáo không hề dạy người ta giết các tín đồ của các tôn giáo khác. Chẳng có tôn giáo nào dạy người ta cướp đi mạng sống của một người vô tội.”

Trên núi Sinai, ông Môsê đã nhận được giới răn “Ngươi chớ giết người.” Chúa Giêsu cho thấy uy quyền của Ngài trong việc giải thích giới răn ấy. “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa”. Ngài đã đẩy giới răn này đi xa hơn nhiều, vào tận tấm lòng con người.

Mùa Chay là thời gian để ta kiểm điểm bản thân mình trong mối liên hệ với tha nhân. Nếu có điều gì bất bình với người anh chị em mình thì hãy mau làm hoà.  Đây là công việc vừa quan trọng, vừa cấp bách. Chúa cần chúng ta phải có tấm lòng hoà giải, tha thứ trước khi dâng lễ vật. Chúa Giêsu khẳng định với ta rằng việc thờ phượng Thiên Chúa chỉ được chấp nhận khi được xây dựng trên nền tảng tương quan tốt đẹp với tha nhân. Bởi vì khi chúng ta không yêu thương nhau thì Thiên Chúa cũng từ chối cử chỉ yêu thương của chúng ta dành cho Người.

Chúng ta đừng quên Mười Giới Răn Chúa ban cho Môsê trên núi Sinai, được Chúa Giêsu gồm tóm trong một điều quan trọng thôi : “Người phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn hết sức lực ngươi và người cũng phải yêu người thân cận như chính mình ngươi vậy.” Nếu chúng ta không sống mối tương quan tốt đẹp với tha nhân thì đừng mong sống tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa. Thánh Giacôbê tông đồ đã nói điều này : “Ai không yêu mến người anh em mình trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa là Đấng họ không trông thấy.”

Ước gì thời gian Mùa Chay vừa là thời gian ta làm hòa với Chúa, vừa là thời gian ta làm hòa với  người đang sống gần bên. Ước gì gặp gỡ tha thân trong tình huynh đệ là con đường đưa chúng ta đến với Thiên Chúa.

Lạy Chúa,

lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau

để làm thành một vòng tròn khép kín.

Sau đó chúng con hiểu rằng

cần phải buông tay nhau

để nhận những người bạn mới,

để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng

và trái tim được lớn lên mãi.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng

cần phải nối vòng tay lớn

xuyên qua các đại dương và lục địa.

vòng tay người nối với người,

vòng tay con người nối với Tạo Hóa.

Chúng con thích Chúa

đứng chung một vòng tròn

với tất cả loài người chúng con,

nắm lấy tay chúng con

và đưa chúng con lên cao.

Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá

giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau

và nhận nhau là anh em.

 

114.864864865135.135135135250