14/01/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

300
Thứ Sáu tuần I Thường Niên (thơ)
Hỏi người bất toại năm xưa
Niềm vui sao kể cho vừa phải không?
Được nhiều hơn cả ước mong
Chúa tha thứ hết tội lòng, lụy thân.

Cúi mình trước Chúa khoan nhân
Xin ơn hoán cải bao lần ngã sa.

Bé Con Tê-rê-sa
114.864864865135.135135135250