21/01/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

487
Thứ Sáu Tuần II thường niên

Thứ Sáu tuần II Thường Niên

Mc 3,13-19

Ơn gọi

 

 (13) Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. (14) Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, (15) với quyền trừ quỷ. (16) Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, (17) rồi có ông Giacôbê con ông Dêbêđê, và ông Gioan em ông Giacôbê Người đặt tên cho hai ông là Boanêghê, nghĩa là con của thiên lôi, (18) rồi đến các ông Anrê, Philipphê, Batôlômêô, Máthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Tađêô, Simon thuộc nhóm Quá Khích, (19) và Giuđa Ítcariốt chính là kẻ nộp Người.

Suy niệm

Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, mời gọi chúng ta suy nghĩ về hai điều đó là tiến trình của một ơn gọi và thành phần những người được gọi.

1.Trước tiên chúng ta suy niệm về tiến trình của một ơn gọi làm môn đệ :

Bằng một loạt các động từ, thánh Máccô diễn tả tiến trình ấy ở thế động, ở đó chính Thiên Chúa là người khởi sự : “Người lên núi”, “Người gọi … kẻ Người muốn”, “Người lập nhóm mười hai”, “Người đặt tên”, “Người sai đi rao giảng”, và “Người trao quyền”… ; ở đó, Chúa đòi hỏi những người được gọi phải rời bỏ thế thụ động, bắt đầu một cuộc hành trình mạo hiểm :đến với Người”, “ở lại với Người”, “tham gia vào nhóm người lập”, “chấp nhận cuộc lột xác bằng việc được đổi tên” và hăng hái “ra đi rao giảng”.

Chặng đầu của tiến trình là lời mời gọi “lên núi”, hành động “lên” là vượt ra khỏi chỗ cũ, di chuyển đến một điểm cao hơn điểm ban đầu. Chặng thứ hai là chấp nhận “ở lại” với Người, để Người hiểu và để hiểu Người ; để Người yêu và để yêu Người ; để gắn bó với Người và nên một với Người. Chặng thứ ba là chấp nhận “biến đổi” sau khi đã hiểu và đã yêu, cuộc biến đổi này là một cuộc lột xác như Abramham, như Simon – Phêrô, như Giacôbê và Gioan… Cuối cùng một khi đã biến đổi, thì vui sướng “ra đi rao giảng” và làm cho người khác cùng được biến đổi.

2.Điều thứ hai mà đoạn Tin Mừng này mời gọi chúng ta suy niệm đó là : thành phần những người được gọi làm môn đệ. Quan sát trong các sách Tin Mừng, chúng ta chỉ thấy hai lần liệt kê một loạt các tên gọi : một lần là gia phả của Chúa Giêsu, và một lần là danh sách các môn đệ thân tín của Người. Hai lần liệt kê này cho chúng ta cảm nghiệm rằng : ngay cả trong giả phả của Con Thiên Chúa làm người, ngay cả khi đã là những môn đệ thân tín, thì người ta cũng dễ dàng thấy ở đó có đầy đủ mọi thành phần. Có người tốt và cũng có người xấu ; có người trung tín và cũng có những kẻ phản bội ; có người yêu tha thiết mặn nồng và cũng có người nhát đảm chối thầy như chối chết ; có người nhiệt huyết và cũng có người nóng như lửa diêm sinh ; có kẻ tin và cũng có kẻ chậm tin ; có người thánh đức và cũng có kẻ tội lỗi…

Có một điều là Chúa Giêsu đã chấp nhận dòng họ của mình như thế, Chúa Giêsu đã chấp nhận các đồ đệ của mình như thế, Chúa Giêsu đã chấp nhận đi vào hành trình đời mình như thế, Chúa Giêsu đã đón nhận người cộng tác với trọng trách sứ vụ của Ngài như thế.

Hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta ý thức về “tiến trình ơn gọi đời mình”; mà khởi đi từ việc “nhìn nhận những con người cùng sống, cùng làm việc với mình, đón nhận họ như chính họ là”; nền tảng ấy biến chúng ta thành những đồ đệ thâm tín, thành những người họ hàng thân thích của Thiên Chúa.

Là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta cùng đi trên hành trình của Người, đón nhận tất cả, yêu thương tất cả, cộng tác với tất cả. Xin lấy ý tưởng của thiền sư Gasan để trao tặng những ai khát khao làm đồ đệ chân chính của Đức Kitô :   

"Một đồ đệ xoàng thì dựa oai thầy.

Một đồ đệ khá thì ngưỡng mộ từ tâm của thầy.

Môt đồ đệ giỏi thì trở nên vững chãi hơn dưới kỷ luật của thầy."

 

Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn chúng con trên nẻo đường của Chúa. Xin cho chúng con thành tâm ở lại với Chúa để rồi chúng con được Chúa sai đi. Xin dạy chúng con biết đón nhận nhau, như Chúa đã từng đón nhận chúng con. Xin cho chúng con biết ngưỡng mộ từ tâm của Chúa, và tôn trọng điều Chúa truyền dạy. Amen

114.864864865135.135135135250