21/05/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

591
Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh (thơ)
Con lo âu, thế gian đối nghịch,
Con băn khoăn, thù địch mọi nơi.
THẦY là Chúa cả đất trời
Khi THẦY gặp lại lòng tươi – tâm mừng.
       * * *
Con hy vọng, cậy nương nơi Chúa,
Lòng nên tươi, héo úa tan bay
Nghe Lời THẦY dạy hôm nay
Vững tin sức mạnh tỏ bày nhân gian.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250