06/08/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

814
Thứ Sáu tuần XVIII thường niên (thơ)


1.
Ngược theo dòng chảy cuộc đời
Canh chừng trước những lời mời thế gian
Theo Thầy sẽ phải gian nan
Bỏ mình vác lấy hành trang Thập hình.
Lãi lời trần thế phát sinh,
Mất sinh mạng mình nào có ích chi.
Hằng ngày sớm tối khắc ghi,
Đi theo chân Chúa còn gì quý hơn.

2.
Ai mà muốn bước theo THẦY
Vai mang thập giá hằng ngày mà theo
Theo THẦY quyết sống tin yêu
Theo THẦY chấp nhận muôn điều gian truân.
Nghe THẦY dạy – Hãy mau tuân
Rồi đem ra giữ ân cần tự tâm.
Dù cho gian khó muôn phần
Vui đi theo Chúa, phúc phần nào hơn.
 

Bé Con Tê-rê-sa

114.864864865135.135135135250