19/08/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

783
Thứ Sáu tuần XX thường niên.

THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Mt 22,34-40
 

Lời Chúa:Ngươi phải yêu mến Đức ChúaThiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi.” (Mt 22,37).

Hạnh tích:  Nhiều lần Rosa đã thốt ra lời nguyện về tình yêu người dành cho Thiên Chúa như sau: “Ôi Thiên Chúa của con! Ai có thể không yêu Ngài được? Ôi Giêsu nhân lành của con, khi nào con có thể bắt đầu yêu Ngài như con phải yêu? Con còn cách xa tình yêu trọn hảo, thân tình và quảng đại này bao nhiêu nữa? Hỡi ôi! Than ôi! Thậm chí con còn không biết làm thế nào để yêu Ngài. Thật hổ thẹn thay.”

Suy niệm: Yêu mến Chúa luôn được coi là một lệnh truyền quan trọng nhất, vì chúng như một bổn phận của một người con đối với người Cha của mình, yêu mến Cha với cả một trái tim chân thành. Dường như chúng ta rất dễ dàng nói yêu Chúa nhưng để yêu mến Chúa trong chính đời sống thật của mình lại là một vấn đề lớn đòi buộc ta phải quên đi con người mình để sống cho ý muốn của Chúa. Bao lâu chúng ta chưa dám từ bỏ mình để theo hẳn Chúa, chưa dám đặt Chúa lên chỗ của Ngài, chưa dành phần hơn cho Chúa nghĩa là chúng ta đang khước từ tình yêu ta dành cho Ngài.

Thánh Rosa đã thấm nhuần tình yêu Chúa đến nỗi chủ đề tình yêu luôn là chủ đề thường xuyên trong các cuộc đối thoại và Người đã yêu mến Chúa với một tình yêu trọn hảo, là yêu mến Thiên Chúa với tất cả tâm hồn, tất cả sức lực và hết cả trí khôn thế nhưng Người vẫn cảm thấy hổ thẹn vì chưa yêu Chúa đủ, chưa thân tình, chưa trọn hảo và chưa đủ quảng đại bởi càng yêu Chúa bao nhiêu Người càng thấy tình yêu mình dành cho Chúa vẫn nhỏ bé bấy nhiêu. Nhìn vào mẫu gương thánh Rosa, ta tự nhìn lại xem tình yêu ta dành cho Chúa như thế nào? Một tình yêu thân tình hay xa cách? Một tình yêu tròn đầy hay nửa vời?

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa! Hôm nay con quyết tâm trong mọi công việc con làm, mọi lời con nói, mọi điều con nghĩ đều vì lòng yêu mến Chúa. Xin ngọn lửa tình yêu Chúa thiêu đốt quả tim con. Amen.1.
Bao gồm tất cả giới răn
Tình yêu trọng nhất cội căn mọi điều.
Yêu Chúa đừng tính bao nhiêu
Yêu nhân thế nhiều như chính tấm thân.
* * *
Xin tình yêu Chúa canh tân
Để yêu người thế ân cần thành tâm!

2.
Điều răn nào đứng hàng đầu?
“Luật yêu” là luật thâm sâu mọi chiều.
Yêu Chúa trên hết mọi điều,
Với anh em cũng dành nhiều tình thương.
Yêu người khắp chốn nghìn phương,
Như yêu thân vậy, trọn đường Chúa mong.
Xin Lời Chúa thánh hóa lòng,
Yêu người, mến Chúa khát mong nước trời.

 

114.864864865135.135135135250