23/02/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

968
Thứ Tư tuần I Mùa Chay (thơ)
Dấu lạ Giona rõ lắm rồi,
Sao còn đòi hỏi nữa người ơi.
Ngắm xem trời đất cùng vạn vật
Dấu lạ muôn trùng – hãy tin thôi.

   * * *

Lạy Chúa toàn năng, Chúa đất trời
Tim con cứng cỏi vẫn lơi khơi
Xin thương tha thứ con tội lỗi,
Tội cứng lòng tin, chẳng giữ Lời.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250