07/06/2023 -

Lời Chúa - hàng ngày

1275
Thứ Tư tuần IX thường niên.

THỨ TƯ TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Mc 12,18-27
 

Lời Chúa: “Thiên Chúa của kẻ sống.” (Mc 18, 27)

Hạnh tíchLòng tràn ngập trắc ẩn, cha Đa Minh luôn khát khao ơn cứu độ cho mọi người. Vì thế, người không ngừng giảng thuyết và bằng mọi cách thúc đẩy anh em giảng thuyết. (Theo Chân dung cha Đa Minh theo các nhân chứng, HV Đa Minh, trang.71).

Suy niệm: Trước câu hỏi của những người Xađốc, Đức Giêsu khai mở và giúp những người chất vấn Chúa có một cái nhìn mới về cuộc sống đời sau. Khi bước vào cuộc sống vĩnh cửu, con người không còn bị lệ thuộc vào những của cải phù vân trần thế hay các mối tương quan, nhưng trở nên như các Thiên Thần tức mang một trạng thái siêu nhiên, mà nơi đó ta được mặt giáp mặt với Thiên Chúa và được cùng Người hưởng hạnh phúc muôn đời.

Cha Đa Minh là người luôn say mê tìm kiếm Chúa nên được Chúa ban ơn hiểu biết Kinh Thánh. Vì thế cha ý thức được ý nghĩa mầu nhiệm của sự sống đời sau. Cha không ngừng tìm kiếm Nước Trời ngay đời này và thu tích của cải cho tâm hồn để đạt đến Nước Trời mai sau. Đồng thời cha luôn rao giảng về Tin Mừng ấy và kêu mời con cái cha cũng hãy biết sống cho Nước Trời mai này.

Kinh Thánh là kho tàng vô tận cho chúng ta về các mầu nhiệm Nước Trời. Nhưng vì sự thiếu hiểu biết Kinh Thánh, hoặc vì đức tin còn non yếu mà đã bao lần chúng ta bám víu vào cuộc đời thế trần và sống như không có đời sau.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xin Chúa soi lòng mở trí để con yêu mến và hiểu biết Kinh Thánh nhất là các mầu nhiệm Nước Trời. Xin cho con biết tìm Thánh ý Chúa dưới ánh sáng của Lời, nhạy bén trước ý muốn của Chúa và mau mắn thi hành, qua đó con sẽ được hạnh phúc muôn đời cùng Chúa trong cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Amen.

Người ta có sống lại chăng?
Xa-đốc bảo "chẳng", Chúa rằng "có" đây.
Khác xa cuộc sống đời này,
Nên như thần thánh phúc thay kiếp người.
Phải tăm tối, hoặc sáng tươi,
Là do cách sống ở nơi thế trần.
Không là tái kiếp hóa thân,
Cuộc đời vĩnh cửu từ lần này thôi.
Chúa là Thiên Chúa mọi thời,
Chúa hằng sống mãi, rạng ngời thiên thu.
* * *
Tin vào Lời Chúa Giê-su,
Đời nay hạnh phúc, ngàn thu Nước Trời.
114.864864865135.135135135250